HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning  |  Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u gebruik maken van maatwerkvoorzieningen. Dit zijn voorzieningen die u kunnen ondersteunen in het dagelijkse leven zoals hulp in het huishouden, dagbesteding, individuele begeleiding, woningaanpassingen of een hulpmiddel zoals een rolstoel of scootmobiel. Voor maatwerkvoorzieningen (met uitzondering van een rolstoel) geldt een eigen bijdrage. Daarmee betaalt u zelf deels mee aan de kosten. Een eigen bijdrage geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar. Bij woningaanpassingen voor kinderen onder de 18 jaar geldt een eigen bijdrage voor de ouder(s). Voor hulpmiddelen vanuit de Wmo voor kinderen geldt geen eigen bijdrage.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) regelt namens de overheid de eigen bijdrage. De kostprijs van de voorzieningen en daar waar van toepassing ook het onderhoud van de voorziening wordt door de gemeente doorgegeven aan het CAK. Het CAK berekent vervolgens uw eigen bijdrage en stuurt u ook de facturen. Uiteraard gaat het CAK zorgvuldig met uw gegevens om.

Hoogte eigen bijdrage

Het CAK heeft inzage in uw financiële gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Uw situatie van 2 jaar geleden, het peiljaar, is het uitgangspunt. De hoogte van de eigen bijdrage berekent het CAK op basis van 4 gegevens:

  • Uw leeftijd;
  • Uw huishoudsituatie. Hierin is van belang of u alleen woont of met iemand samen. Het inkomen/vermogen van inwonende kinderen wordt niet meegeteld. Het inkomen van bijvoorbeeld een broer/zus of een vriend waarmee u een gezamenlijke huishouding heeft wordt wel meegeteld in de berekening van de eigen bijdrage;
  • Uw inkomen;
  • Uw vermogen.

Eerste betaling eigen bijdrage

Als u in aanmerking komt voor een zorgvoorziening ontvangt u hierover een brief van de gemeente. Binnen 2 maanden krijgt u van het CAK een startbrief en een informatiefolder over de eigen bijdrage. Enkele weken daarna ontvangt u de eerste factuur. Het CAK vraagt in de tussentijd de benodigde informatie op bij de Belastingdienst.

Maximale periodebijdrage

U betaalt de eigen bijdrage per periode van 4 weken. Op basis van uw inkomen en vermogen betaalt u een maximum bedrag per periode. Als u gebruik maakt van meerdere voorzieningen houdt het CAK hier rekening mee. Heeft u extra zorg of nog een voorziening nodig, terwijl u al de maximale periodebijdrage betaalt, dan wordt de eigen bijdrage niet hoger. De eigen bijdrage verandert alleen wanneer uw inkomen/vermogen of huishoudsituatie verandert. Ook betaalt u nooit meer dan de voorziening gekost heeft.

Samenstelling huishouden Inkomensgrens Laagst mogelijke eigen bijdrage per 4 weken
Eenpersoonshuishouden, jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd tot € 22.632 € 17,50
Eenpersoonshuishouden, AOW-gerechtigde leeftijd tot € 17.033 € 17,50
Meerpersoonshuishouden, niet AOW-gerechtigde leeftijd tot € 35.000 Geen eigen bijdrage
Meerpersoonshuishouden, AOW-gerechtigde leeftijd tot € 23.525 € 17,50

Het gaat hier om uw verzamelinkomen zoals die bij de Belastingdienst bekend is. Dit is uw inkomen en uw vermogen samen. Bij meerpersoonshuishoudens wordt ook het inkomen van uw partner meegenomen in de berekening voor uw eigen bijdrage.

Schatting hoogte eigen bijdrage

Is uw inkomen hoger dan in de tabel benoemd? Bereken dan uw eigen bijdrage via www.hetcak.nl. Zorg ervoor dat u de definitieve aanslag van de Belastingdienst van 2 jaar terug bij de hand heeft. Met vragen kunt u bellen met het CAK via 0800 – 1925.

Als uw inkomen behoorlijk gedaald is ten opzichte van 2 jaar terug, kunt u het CAK vragen om de eigen bijdrage aan te passen. Het CAK berekent dan de eigen bijdrage opnieuw aan de hand van de inkomens- en vermogensgegevens van het huidige jaar. Het verschil tussen uw inkomen van het peiljaar (2 jaar geleden) en het huidige inkomen moet op jaarbasis minimaal €2.571 zijn.

Maatregelen van het kabinet waardoor sommige mensen geen eigen bijdrage betalen

Vanaf 2017 betalen meerpersoonshuishoudens (jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd) met een inkomen tot  35.000 per jaar geen eigen bijdrage. Deze maatregel is door het kabinet genomen om met name de eenverdieners met een chronisch zieke partner financieel tegemoet te komen.

Eigen bijdrage persoonsgebonden budget en zorg in natura

Bij een Persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt u een geldbedrag waar u vervolgens de zorg of het hulpmiddel mee koopt. Ook hiervoor geldt een eigen bijdrage. Dit bedrag betaalt u met uw eigen financiële middelen. U kunt dit dus niet betalen uit uw pgb. Bij zorg in natura krijgt u ondersteuning en hulp via een instelling of leverancier die een contract heeft met de gemeente. U ontvangt de goederen dan in bruikleen. Wij adviseren u om goed na te denken over de keuze tussen zorg in natura en een pgb. Soms kan het vanwege de hoogte van de eigen bijdrage aantrekkelijker zijn om zelf een hulpmiddel of zorg in te kopen.

Voorbeelden

Hieronder volgen 2 voorbeelden om u meer inzicht te geven in de eigen bijdrage.

Voorbeeld 1 Scootmobiel via zorg in natura

U ontvangt via zorg in natura een scootmobiel in bruikleen. De kostprijs van de scootmobiel is bijvoorbeeld € 3500 en de afschrijvingstermijn is 7 jaar (91 maanden/perioden). Afhankelijk van de hoogte van uw eigen bijdrage kan het zijn dat u de scootmobiel volledig betaalt. Om het rekenvoorbeeld niet te ingewikkeld te maken, is de eigen bijdrage voor onderhoudskosten niet meegenomen.

Situatie 1

Uw eigen bijdrage is €40,- per vier weken. U zou dan over zeven jaar €3.640 (91 x €40,-) betalen. Echter betaalt u nóóit meer dan de kostprijs. In deze situatie betaalt u dus de volledige kostprijs van €3.500. Ook wanneer de eigen bijdrage uiteindelijk net zo hoog was als de kostprijs van de voorziening blijft de voorziening in eigendom van de gemeente.

Situatie 2

Uw heeft een eigen bijdrage van €17,50 per periode. Dan betaalt u over zeven jaar €1.592,50. In deze situatie betaalt u bijna de helft van de kostprijs via de eigen bijdrage.

Voorbeeld 2 Hulp bij het huishouden

Afhankelijk van uw situatie kan het voordeliger zijn om hulp bij het huishouden zelf te regelen. Als de gemeente hulp bij het huishouden via zorg in natura inkoopt, kost dat gemiddeld € 25,- per uur. Als u zelf een hulp inhuurt, is de uurprijs waarschijnlijk lager. Als u een redelijk hoge eigen bijdrage moet betalen én u geen eigen bijdrage bij het CAK voor andere voorzieningen betaalt, zal het vaak voordeliger zijn om hulp bij het huishouden zelf te regelen en te betalen.

Vragen

Heeft u vragen aan het CAK? Bel dan het gratis informatienummer (0800) 1925. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. E-mail: info@hetcak.nl, website: www.hetcak.nl

Voor vragen aan de gemeente over de eigen bijdrage regeling kunt u contact opnemen met het Sociaal wijkteam van de gemeente Maasgouw.