HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning  |  Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

In 2020 verandert de eigen bijdrage voor mensen die hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, begeleiding of een scootmobiel. Iedereen betaalt even veel. Dit noemen ze het 'abonnementstarief'. Het doel van het abonnementstarief is om de zorgkosten voor mensen beter betaalbaar te maken. De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is € 19,- per maand.  

Dit bedrag is niet afhankelijk van de hoeveelheid zorg. Het CAK kijkt ook niet meer naar het inkomen of het vermogen. In 2019 deden ze dat al niet meer en betaalden cliënten allemaal € 17,50 per 4 weken. Tot 2019 telde het inkomen en vermogen wel mee bij de berekening. Afgelopen jaar was een tussenjaar waarin veel mensen al minder hoefden te betalen dan voorheen. Officieel gaat het abonnementstarief pas echter pas per 2020 in.                                                                                 

Vanaf 2020 geeft de gemeente de gegevens van alle cliënten die moeten betalen aan het CAK door. We kunnen dit nog niet direct begin januari doen. Het computersysteem moet eerst goed getest worden.

In januari ontvangen cliënten de factuur over periode 12 van 2019 en in februari die over de periode 13 van 2019. Het CAK verwacht de eerste facturen over 2020 in de loop van dit voorjaar te kunnen versturen. Dit betekent dat de facturen van 19 euro per maand, dan tegelijkertijd voor deze drie maanden komen (bij elkaar 57 euro voor 3 maanden). Als u een eigen bijdrage Wmo moet betalen, is het goed om hier rekening mee te houden.

Het CAK heeft mensen die een eigen bijdrage betalen met een brief geïnformeerd over de veranderingen. Daarin hebben ze ook geschreven voor welk soort vragen men nog bij het CAK terecht kan en met welke vragen voortaan bij het Wmo-loket van de gemeente horen.  Het CAK heeft gezegd dat ze in januari nogmaals een brief sturen naar alle cliënten om ze te informeren met recente informatie.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Wmo-loket.