HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning  |  Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

Krijgt u hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u in 2019 een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per vier weken. Bij de berekening van de eigen bijdrage, kijken we niet naar het inkomen of vermogen. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per vier weken. De eigen bijdrage voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt op dezelfde manier berekend als in 2018.

Wanneer geen bijdrage?

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden oud (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per vier weken.

Eigen bijdrage voor ondersteuning op maat

Krijgt u ondersteuning op maat? Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, een scootmobiel of collectief vervoer zoals de regiotaxi? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Ook voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb) geldt een eigen bijdrage. Een eigen bijdrage is ook van toepassing bij woningaanpassingen, zoals een traplift of een aanpassing aan de badkamer.

Contact met het CAK en de gemeente

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CAK via info@hetcak.nl of het gratis informatienummer (0800) 1925. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Neem ook een kijkje op de website www.hetcak.nl.

Eigen bijdrage Wmo in 2020

Voor 2020 heeft het kabinet de volgende voornemens:

  • Er volgt een factuur per maand (dus niet meer per 4 weken).
  • De eigen bijdrage wordt omgerekend € 19 per maand.

Meer informatie hierover volgt eind 2019.