HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning  |  Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

De gemeente vraagt voor maatwerkvoorzieningen zoals hulp bij het huishouden een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) in Den Haag. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van het aantal personen binnen uw huishouden, uw leeftijd en uw inkomen. Op basis van het verzamelinkomen van u en uw eventuele partner, vastgesteld door de Belastingdienst, berekent het CAK welke eigen bijdrage u moet betalen. Uitzondering is een rolstoel. Hiervoor mag de gemeente geen eigen bijdrage vragen.

Contact met het CAK en de gemeente

Heeft u vragen aan het CAK? Bel dan het gratis informatienummer (0800) 1925. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. E-mail: info@hetcak.nl, website: www.hetcak.nl

Voor vragen aan de gemeente over de eigen bijdrage regeling kunt u contact opnemen met het Sociaal wijkteam van de gemeente Maasgouw.