HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning  |  Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

Mensen die hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen meestal een eigen bijdrage. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, begeleiding of een scootmobiel. Iedereen betaalt even veel. Dit noemen ze het 'abonnementstarief'. Het doel van het abonnementstarief is om de zorgkosten voor mensen beter betaalbaar te maken. 

Vast bedrag per maand

De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is € 19,- per maand. 

Dit bedrag is niet afhankelijk van de hoeveelheid zorg. Het CAK kijkt ook niet meer naar het inkomen of het vermogen. Tot 2019 deden ze dat wel. De gemeente geeft de gegevens van de cliënten die een eigen bijdrage moeten betalen aan het CAK door. Het CAK zorgt ervoor dat de facturen worden verstuurd en innen de bijdrage.
Als u er zelf voor kiest om tijdelijk geen hulp te ontvangen, blijft het abonnementstarief gewoon doorlopen en moet u elke maand het abonnementstarief betalen.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal voorzieningen waarbij geen eigen bijdrage Wmo betaald hoeft te worden, dat is bij:

  • Rolstoelen
  • Wmo-voorzieningen bij een meerpersoonshuishouden waarbij tenminste één van de partners nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft.  De reden hiervoor is dat het kabinet een aantal jaar geleden besloten heeft dat deze groep geen eigen bijdrage Wmo hoeft te betalen.
  • Woningaanpassingen voor thuiswonende minderjarige kinderen

Meer informatie?

Op de website van het CAK kunt u meer informatie vinden. Daarnaast kunt u bij het Wmo-loket van de gemeente terecht met vragen.

In deze video wordt kort uitgelegd hoe het in 2021 werkt: