HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning

Het uitgangspunt van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. De Wmo regelt dat mensen met een beperking, die dit niet of niet geheel op eigen kracht of met hulp van hun directe omgeving  hun huishouden kunnen voeren en participeren, ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, jongeren, mensen met een beperking of mensen met psychische problemen.

De ondersteuning die we bieden, kan verschillen van mens tot mens; we bieden geen standaardpakketten. U ontvangt de zorg of ondersteuning die past bij uw situatie en altijd aanvullend is op de mogelijkheden van uzelf en uw omgeving. Op het moment dat u ondersteuning nodig heeft kunt u hierover een melding indienen bij het Sociaal wijkteam.

 • Het doen van een melding

  Een melding kunt u doen door het Meldingsformulier Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in te vullen. Ook kunt u het formulier opvragen bij het Sociaal wijkteam.

  Lees verder
 • Keukentafelgesprek

  Het keukentafelgesprek vindt bij u thuis plaats. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie is het belangrijk dat u deze zo goed mogelijk beschrijft.

  Lees verder
 • Persoonsgebonden budget (pgb)

  Het Persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u kunt gebruiken om zelf zorgverleners en/of hulpmiddelen in te kopen. Als u gebruik maakt van een pgb moet u het budget kunnen beheren. Dit betekent dat u zelf zorg inkoopt en zorgverleners aanstuurt. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. De zorg die u inkoopt moet veilig en cliëntgericht zijn. Daarnaast moet de zorg ook bijdragen aan uw zelfstandigheid.

  Lees verder
 • Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

  Mensen die hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen meestal een eigen bijdrage. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, begeleiding of een scootmobiel. Iedereen betaalt even veel. Dit noemen ze het 'abonnementstarief'. Het doel van het abonnementstarief is om de zorgkosten voor mensen beter betaalbaar te maken. 

  Lees verder
 • Maatwerkvoorzieningen

 • Huiskamer Plus

  Blijven deelnemen aan de samenleving. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het vaak niet. Bijvoorbeeld als u ouder wordt en soms de dag niet meer goed doorkomt. U heeft een beperking en kunt daardoor niet meer deelnemen aan het verenigingsleven. Misschien kampt u met vergeetachtigheid. Uw wereld wordt hierdoor snel kleiner, waardoor u zich eenzaam kunt voelen.

  Lees verder
 • Mantelzorgondersteuning

  Zorgt u langdurig onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorg is een dankbare taak maar het kan ook zwaar zijn. Voor informatie, advies, emotionele ondersteuning en praktische hulp kunnen mantelzorgers terecht bij mantelzorgondersteuners Carl Lahaije en Björn Maessen. Zij bieden een luisterend oor en kunnen u helpen met praktische informatie, adviezen en tips. Tijdige ondersteuning kan voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

  Lees verder
 • Subsidieregeling om meedoen in de samenleving te stimuleren

  Verenigingen en particulieren kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen voor initiatieven die er op gericht zijn de samenleving in sociaal-maatschappelijke zin te versterken. Denk hierbij aan initiatieven die de eenzaamheid tegen gaan zoals eetpunten waar u samen van een vers bereide maaltijd kan genieten en waar tijd is voor een praatje. Maar ook ontmoetingsmiddagen voor ouderen, zelf hulpgroepen, klusteams, administratieondersteuning of respijtzorg.

  Lees verder
 • De wensbus

  In Maasgouw rijden 2 wensbussen door de kernen. De Wensbus is een klein busje voor maximaal 8 personen die rondrijdt binnen de gemeentegrenzen van Maasgouw en een aantal bestemmingen buiten de gemeente zoals het Laurentius Ziekenhuis in Roermond.

  Lees verder
 • Contactgegevens Sociaal Wijkteam

  Sociaal wijkteam (0475) 85 25 00

  • Telefonisch: Maandag tot en met vrijdag 09.00 – 17.00 uur
  • E-mail: sociaalwijkteam@gemeentemaasgouw.nl
  • U kunt gebruik maken van het inloopspreekuur van het Sociaal Wijkteam. Dit is van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur in Sociaal Maatschappelijk Centrum De Spil, Suikerdoossingel 49 in Maasbracht.
 • Mantelzorgwaardering

  Bent u mantelzorger voor iemand uit Maasgouw? Dan kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgwaardering. Dit jaar ontvangen mantelzorgers in plaats van een geldbedrag cadeaubonnen die u bij Maasgouwse ondernemers kunt inwisselen. Aanvragen kan tussen 1 mei en 31 december 2021.

  Lees verder
 • Cadeaubon mantelzorgwaardering

  Mantelzorgers ontvangen dit jaar een cadeaubon die bij Maasgouwse ondernemers ingewisseld kan worden. De totale waarde hiervan is €175. Hiermee waarderen we niet alleen de mantelzorgers, maar steunen ook de lokale ondernemers die het moeilijk hebben gehad het afgelopen jaar. Benieuwd waar u deze bon kunt inwisselen? Hieronder is een lijst te vinden. Deze is gesorteerd op plaatsnaam. 

  Lees verder