HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Werk & inkomen  |  Vroegsignalering

Vroegsignalering

Beste inwoner,

U heeft een brief, kaartje, sms, telefoon of e-mail van ons ontvangen over mogelijke betalingsachterstanden op uw adres. Wij krijgen van woningbouwverenigingen, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars en WML door als er betalingsachterstanden zijn. De gemeente vindt het belangrijk om in een vroeg stadium hulp te kunnen bieden. Blijf niet te lang rondlopen met geldzorgen. Wij kijken graag met u mee, zodat we samen kunnen kijken naar mogelijke oplossingen. Onze hulp is gratis.

Betalingsachterstand bij één van bovenstaande organisaties?

U kunt voor hulp terecht bij het Sociaal Wijkteam van de gemeente Maasgouw.  Zij zijn er voor ondersteuning, advies en hulp. Het Sociaal Wijkteam helpt je met de passende oplossing bij vragen over financiën / schulden en de aanpak van de persoonlijke gevolgen hiervan. 

Meerdere betalingsachterstanden bij één van bovenstaande organisaties?

Als er op een adres meerdere meldingen zijn van betalingsachterstanden geeft de gemeente Maasgouw dit door aan Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. Zij komen bij u langs om hulp te bieden. Vooraf wordt of bent u per brief geïnformeerd. Meer informatie en de contactgegevens vindt u op: www.amwml.nl.

Persoonsgegevens en privacy

Sinds 1 januari 2021 is vroegsignalering van schulden en het bieden van hulp een wettelijke taak van de gemeente. Gemeente Maasgouw werkt samen met zorgverzekeraars, woningcorporaties, energiemaatschappijen en WML. Deze samenwerkingspartners melden betalingsachterstanden bij de gemeente. De uitwisseling van persoonsgegevens gebeurt privacy proof en volgens de AVG. Klik hier voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw privacy.