HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Werk & inkomen  |  Stichting Leergeld

Stichting Leergeld

Kan uw kind om financiële redenen niet meedoen met binnen- en buitenschoolse activiteiten of lid worden van een vereniging? Stichting Leergeld biedt kansen zodat kinderen wél aan deze activiteiten kunnen deelnemen. Of dat uw kind lid kan worden van een vereniging, een fiets heeft om naar school te gaan, mee kan gaan op schoolreisje of een laptop heeft die op school noodzakelijk is. Stichting Leergeld verstrekt deze hulp alleen in natura. Dit betekent dat zij lidmaatschap of de spullen voor u regelen. De kosten worden rechtstreeks aan de vereniging, winkel, etc. betaald.

Voorwaarden

  • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm die voor uw gezin geldt.
  • Uw vermogen (bezittingen min schulden) mag niet hoger zijn dan in de Participatiewet genoemde vermogensgrenzen.
  • Stichting Leergeld is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

Aanvraag

U kunt zich aanmelden via www.leergeld.nl/leudalmaasgouw. Ook kunt u contact opnemen via (06) 40 04 72 13 of stleergeldleudalmaasgouw@gmail.com. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt om de mogelijkheden te bekijken.