HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Werk & inkomen  |  Starten als zzp'er

Starten als zzp'er

Ontvangt u een bijstandsuitkering en loopt u met het idee rond om voor uzelf te beginnen? Dat is mogelijk. Neemt u eerst contact op met uw contactpersoon bij de gemeente of met het Sociaal Wijkteam. Zij geven u informatie en advies over de gevolgen van uw start en eventuele financieringsmogelijkheden van uw onderneming op grond van Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ).

Als zij positief tegenover uw plannen staan, komt u in aanmerking voor een zogeheten voorbereidingsjaar.

Voorbereidingsjaar

In het voorbereidingsjaar kunt u de start van uw bedrijf goed voorbereiden. Bijvoorbeeld door een goed ondernemingsplan te schrijven, te berekenen hoeveel geld u nodig heeft of misschien al een opdracht te werven. Gedurende dit jaar krijgt u uw bijstandsuitkering, maar hoeft u niet te solliciteren.

Bijstandsverlening (Bbz) voor zzp’ers

Via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) kunnen zzp’ers een inkomensondersteuning krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u een ondernemingsplan maken. Uit dit plan moet blijken dat de onderneming “levensvatbaar” is.

Voor startende ondernemers bestaan de volgende vormen van bijstandsverlening:

Voorbereidingsperiode

Als u zich voorbereidt op de start van uw bedrijf kunt u met allerlei kosten te maken krijgen. Bijvoorbeeld voor het doen van marktonderzoek of het kopen van bedrijfsmaterialen. Daarvoor kunt u op grond van het Bbz een renteloze lening krijgen. Deze lening is bedoeld voor noodzakelijke investeringen bij de voorbereiding.

Periodieke uitkering

Liggen de inkomsten uit uw bedrijf onder bijstandsniveau? Als startende ondernemer kunt u gedurende maximaal 36 maanden aanspraak maken op een periodieke uitkering. Die vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Is de periode van 36 maanden verstreken en bent u vanwege medische of sociale redenen niet volledig beschikbaar voor uw bedrijf? Dan kunt u verlenging krijgen. De verstrekte uitkering is in principe een renteloze lening. In het jaar na de bijstandsverlening stelt de gemeente vast of u nog een deel van de lening moet terugbetalen.

Bedrijfskapitaal

Een rentedragende lening om te investeren.

Vergoeding begeleidingskosten

Als uw bedrijf eenmaal is gestart, kunt u er baat bij hebben om u door een deskundige te laten begeleiden. In het eerste jaar na de start van de onderneming kan de gemeente een bedrag voor deze begeleidingskosten beschikbaar stellen.

Verzekeringen en ziektekosten

Let op! Als ondernemer bent u helemaal zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke sociale zekerheid. Zo moet u zelf zorgdragen voor een zorgverzekering.

Meer informatie

Als u vragen heeft of u wilt meer informatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de gemeente of met het Sociaal Wijkteam.