HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Werk & inkomen  |  Schuldhulpverlening Plangroep

Schuldhulpverlening Plangroep

Als u problematische schulden heeft kunt u hulp vragen van een schuldhulpverlener van Plangroep. Hier hoeft u zelf niets voor te betalen. Samen met u kijkt de schuldhulpverlener naar de mogelijkheden om uw schuldenproblematiek op te lossen.

Afspraak maken met schuldhulpverlener

Een medewerker van Plangroep werkt vanuit Sociaal Maatschappelijk Centrum de Spil in Maasbracht. Hier kunt u ook een afspraak maken voor een eerste gesprek. Een afspraak maakt u via het algemene nummer van de gemeente: (0475) 85 25 00. Of u kunt zich aanmelden via het webloket van Plangroep. Na aanmelding neemt de medewerker van Plangroep contact met u op. 

Aanmelden via het webloket Plangroep

Screeningsgesprek

Nadat u zich heeft gemeld voor hulp wordt een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of u voldoet aan de voorwaarden voor hulp en of u een aanvraag voor schuldhulpverlening kunt indienen. Als u in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject ontvangt u een aanvraagformulier en een afspraak voor een intake.

Schuldhulpverleningstraject

Een traject schuldhulpverlening start altijd met het zogenaamde minnelijke traject. Dit betekent dat de schuldhulpverlener een overzicht opstelt van uw inkomsten en uitgaven, een lijst maakt van schuldeisers en in kaart brengt wat de hoogte van uw schulden is. Op basis van deze gegevens wordt een aanbod aan de schuldeisers gedaan. Zo kan bijvoorbeeld een deel van de schulden worden kwijtgescholden door een deel van de schuld te betalen. Als elke schuldeiser akkoord gaat met dit aanbod betaalt u gedurende een vaste periode maandelijks aflossing aan uw schuldeisers.

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Kunt u aantonen dat de minnelijke schuldenregeling is mislukt? Dan kan een verzoek tot toelating in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) worden ingediend bij de rechtbank.

De rechter kan u toelaten in de Wsnp:

  1. Als uw minnelijke schuldenregeling is mislukt.
  2. Uw verzoekschrift compleet is.
  3. Als u voldoet aan alle voorwaarden.

De regeling duurt in de regel tot maximaal 3 jaar. Meer informatie kunt u vinden op www.bureauwsnp.nl.