HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Werk & inkomen  |  Jeugdfonds Sport

Jeugdfonds Sport

De kosten voor het lidmaatschap van een vereniging of voor de aanschaf van sportkleding en/of sportmaterialen kan voor sommige gezinnen een probleem zijn. Het Jeugdfonds Sport Limburg kan daarbij ondersteuning bieden. Voor kinderen uit gezinnen waar het inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm levert het Jeugdfonds Sport een financiële bijdrage. De kosten hiervoor worden door het Jeugdfonds Sport rechtstreeks betaald aan de sportvereniging of aan de sportwinkel.

Aanmelden Jeugdfonds Sport

Het fonds werkt met intermediairs. Dit zijn tussenpersonen waar u kinderen kunt aanmelden. Gemeente Maasgouw, Stichting Leergeld en Centrum voor Jeugd en Gezin zijn onder andere intermediairs. Maar er zijn meer intermediairs. De sportvereniging kan u ook vertellen welke intermediars er zijn.  Meer informatie over het Jeugdfonds Sport staat op www.jeugdfondssport.nl/Limburg. Of neemt u contact op met het Sociaal wijkteam van de gemeente Maasgouw.