HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Werk & inkomen  |  Jeugdfonds Cultuur

Jeugdfonds Cultuur

Het Jeugdfonds Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen nemen aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs. Cultuur zorgt voor plezier en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen die actief aan culturele activiteiten meedoen, krijgen meer zelfvertrouwen, hun concentratievermogen neemt toe en hun sociale vaardigheden worden vergroot.

 Voorwaarden voor Jeugdfonds Cultuur

  • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm die voor uw gezin geldt.
  • Uw vermogen (bezittingen min schulden) mag niet hoger zijn dan in de Participatiewet genoemde vermogensgrenzen

Aanvraag indienen

De aanvraag kunt u indienen via een intermediair. Dit is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan Stichting Leergeld, een leerkracht, jeugdhulpverlener, huisarts of maatschappelijk werker. De maximale bijdrage die het fonds uitkeert is €419,75 per kind per jaar. Deze bijdrage wordt gebruikt om de contributie en eventuele benodigde attributen te betalen. Het geld wordt dan voor u  rechtstreeks betaald aan de cultuuraanbieder of winkel.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op https://www.hklimburg.nl/organisaties/jeugdfonds-cultuur-limburg