HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Vrijwilligers  |  Vrijwilligerszorg Maasgouw

Vrijwilligerszorg Maasgouw

Binnen de Vrijwilligerszorg biedt een vaste vrijwilliger ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische zieke. Deze vrijwilliger is aanvullend op de ondersteuning van familie, vrienden en professionele hulpverleners.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam

Inloopspreekuur:

  • S.M.C. de Spil, Suikerdoossingel 49 Maasbracht
    Van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur
    Gemeenschapshuis ’t Leuke, Leukenstraat 6 Beegden
  • Vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur

Telefonisch: 0475-852500
Per e-mail: sociaalwijkteam@gemeentemaasgouw.nl

Een vrijwilliger kan op de volgende manieren helpen:

  • oppassen bij iemand zodat de partner even tijd voor zichzelf heeft;
  • wandelen met iemand in een rolstoel;
  • een luisterend oor bieden aan iemand die eenzaam is;
  • samen een boodschap halen.

Dementievrijwilligers

Dementievrijwilligers vormen een aparte groep binnen de Vrijwilligerszorg. Als dementievrijwilliger komt u bij de persoon met dementie thuis, kunt u tijdelijk zorgtaken overnemen of samen iets ondernemen zoals het maken van een wandeling of op bezoek gaan bij iemand. Als dementievrijwilliger heeft u ook een signalerende rol. Bijvoorbeeld als u ziet dat er meer zorg nodig is dan de mantelzorger aan durft te vragen omdat hij/zij vindt dat dit bij de taak als mantelzorger hoort. U kunt dit aangeven bij de coördinator vrijwilligerszorg in de gemeente Maasgouw. Dementievrijwilligers worden ingezet op verzoek van de casemanager ‘Hulp bij dementie’.

Bereikbaarheid Vrijwilligerszorg Maasgouw

Wilt u ook vrijwilliger worden of meer informatie over de (dementie)vrijwilligers? Neem dan contact op met de wmo-adviseurs van de gemeente Maasgouw. Dit kan telefonisch (0475) 85 25 00 of per e-mail mantelzorgers-vrijwilligers@gemeentemaasgouw.nl.