HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Vrijwilligers  |  Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering

De vrijwilligersverzekering is de gratis collectieve verzekering voor vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers. Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht t.b.v. anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd. Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantelzorgers daarentegen zijn wel verzekerd.

Meer informatie bij Vrijwilligersnet Nederland

Brochure Vrijwilligerspolis

Meer informatie over de polis behorende bij de vrijwilligersverzekering vindt u in de brochure 'De Vrijwilligerspolis' (pdf, 191 kb) van Vrijwilligersnet Nederland. 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij het Vrijwilligersnet Nederland. Ook voor het melden van schade kunt u rechtstreeks terecht bij Vrijwilligersnet Nederland. De contactpersoon voor de gemeente Maasgouw is François van den Waardenburg. Kijk voor meer informatie op: www.vrijwilligersnetnederland.nl