HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Vrijwilligers

Vrijwilligers

 • Deel je moment

  Ook in jouw dorp wonen mensen die wel wat extra hulp of aandacht kunnen gebruiken. Die je er niet direct zelf om vragen. Omdat ze je niet kennen, of gewoon omdat ze niet durven. ‘Iedereen heeft het al zo druk’. Maar ze hebben die hulp hard nodig. Om de partner even te ontlasten, om er gewoon even uit te kunnen of omdat ze zelf niet meer alles meekrijgen tijdens een doktersbezoek. Daarom zijn we op zoek naar jou.

 • Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw

  Bij het Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw kunt u terecht als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen of als uw organisatie of vereniging vrijwilligers zoekt. Zij geven ook informatie en advies over alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft. Bijvoorbeeld over verzekeringen, werken met behoud van uitkering, belastingen contracten en onkostenvergoedingen.

 • Vrijwilligerszorg Maasgouw

  Binnen de Vrijwilligerszorg biedt een vaste vrijwilliger ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische zieke. Deze vrijwilliger is aanvullend op de ondersteuning van familie, vrienden en professionele hulpverleners.

 • Vrijwilligersverzekering en evenementenverzekering

  Vrijwilligersverzekering

  De vrijwilligersverzekering is de gratis collectieve verzekering voor vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers. Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht t.b.v. anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd. Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantelzorgers daarentegen zijn wel verzekerd.