HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Voedselbank Midden-Limburg

Voedselbank Midden-Limburg

Voedselbank Midden-Limburg

Heeft u een laag inkomen en zou u graag in aanmerking willen komen voor een voedselpakket van de Voedselbank Midden-Limburg? De gemeente Maasgouw subsidieert de Voedselbank Midden-Limburg. Er zijn verschillende uitgiftepunten van de Voedselbank in de buurt (onder andere in Heel, Echt en Roermond) waar een voedselpakket kan worden opgehaald.

Voorwaarden:

 • U woont in Maasgouw
 • U heeft een vrij besteedbaar inkomen (leefgeld) dat minder bedraagt dan:
  • een basisbedrag per huishouden van € 135 / maand, verhoogd met
  • een bedrag per inwonend gezinslid van € 90 / maand.

Het basisbedrag per huishouden is:

 • bedoeld voor de kosten die niet of nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal gezinsleden en die door ons niet als vaste lasten worden meegenomen (huisdieren, krant, tuin, klein onderhoud, bankkosten etc.) en
 • een compensatie voor het feit dat bij toenemende gezinsgrootte de kosten voor voeding per persoon dalen.

Het bedrag per inwonend gezinslid is gerelateerd aan de kosten voor voeding, kleding en persoonlijke verzorging.

Voorwaarden voor toelating en deelname zijn verder:

 • zelfstandig wonen inclusief kookvoorziening;
 • wekelijks het voedselpakket kunnen (laten) ophalen bij het verdeelpunt;
 • zich beschikbaar stellen voor (her)beoordeling door medewerkers van de voedselbank.

Aanvraag

U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 06-21840994 op woensdagmorgen tussen 09:00 en 12.00 uur en op donderdag tussen 09:00 en 17:00 uur. Als u niet kunt bellen, kunt u dit ook per SMS of per e-mail aanvragen bij intake@voedselbankmiddenlimburg.nl, waarbij in ieder geval ook een telefoonnummer moet worden opgegeven, zodat de contactpersoon van de Voedselbank contact met u kan opnemen. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt om de mogelijkheden te bekijken.