HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Sociaal wijkteam

Sociaal wijkteam

Inloopspreekuur:

Van maandag tot en met donderdag tussen 09:00 en 12:00 uur in S.M.C. de Spil, Suikerdoossingel 49 te Maasbracht;

Telefonisch: (0475) 85 25 00
Per e-mail: sociaalwijkteam@gemeentemaasgouw.nl
 

Bij het Sociaal wijkteam kunt u terecht met vragen over gezondheid, opvoeden en inkomen, over voorzieningen en dagbesteding. En ook als u vragen heeft over mantelzorg of eenzaamheid. Of als u iemand kent die ondersteuning nodig heeft. Het Sociaal wijkteam is voor alle inwoners van Maasgouw. Ook mensen uit de directe omgeving van mensen die hulp nodig hebben, kunnen bij het wijkteam terecht. Denk aan mantelzorgers, familie, buren of leerkrachten.

Als u contact opneemt met het Sociaal wijkteam komt een medewerker bij voorkeur bij u thuis, of op een andere plek die voor u vertrouwd is, langs om uw vraag te bespreken. U kunt zich tijdens het gesprek laten bijstaan door iemand die u vertrouwt of uw situatie goed kent, bijvoorbeeld een familielid, mantelzorger of goede kennis. Maakt u  liever gebruik van en onafhankelijke ondersteuner dan kunt  u  dit aangeven bij het maken van de afspraak. De medewerker van het sociaal wijkteam  kan u in contact brengen met een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE.

Werkwijze

Samen met u gaat het Sociaal wijkteam op zoek naar de best passende oplossing voor uw vraag of probleem. Daarbij wordt gekeken wat u samen met familie, buren, vrienden en kennissen kunt doen. Mogelijk kunnen algemene voorzieningen ingezet worden. Wanneer dat niet voldoende is, wordt professionele ondersteuning geregeld. U kunt gratis gebruik maken van het Sociaal wijkteam.

Melding wet verplichte GGZ

Wanneer u zich ernstig zorgen maakt over de veiligheid van een persoon die verblijft in de gemeente Maasgouw, of zijn of haar omgeving, kunt u een melding doen in het kader van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. De gemeente verzorgt dan een verkennend onderzoek om te bezien of verplichte zorg aan de orde is. Als dat het geval is, dan doet de gemeente een aanvraag bij de Officier van Justitie. In verband met het coronavirus vragen wij u alleen een melding Wet verplichte GGZ te doen door te bellen naar de gemeente via (0475) 85 25 00. Meer informatie: 

Handige websites

Samenstelling

Het Sociaal wijkteam bestaat uit de onderstaande professionals. Zij werken ieder met specifieke deskundigheid en ervaring. Indien nodig worden andere professionals ingeschakeld. U krijgt één contactpersoon die zorgt voor een goede afstemming tussen de deskundigen. Dit geldt ook wanneer meerdere gezinsleden hulp nodig hebben.