HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Samenstelling Sociaal wijkteam  |  Wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen

De meeste mensen willen niets liever dan zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. Wijkverpleegkundigen kunnen daarbij helpen. In een persoonlijk gesprek bij u thuis bekijkt de wijkverpleegkundige samen met u welke (verpleegkundige) zorg en ondersteuning nodig en mogelijk zijn. Bij voorkeur zijn bij dat gesprek ook uw partner en eventuele andere mantelzorgers aanwezig.

De wijkverpleegkundige in het Sociaal wijkteam

De wijkverpleegkundige is een bekend en duidelijk aanspreekpunt in de wijk, heeft een actieve en nuttige rol in het wijkteam, pakt samen met de gemeente preventie in de wijk op en maakt de verbinding tussen de huisarts en het sociale domein. Om de samenhang tussen zorg en ondersteuning te borgen, neemt de wijkverpleegkundige deel aan het sociaal wijkteam. Zo kunnen relaties worden opgebouwd en blijven de lijntjes met de gemeente, huisartsen en andere (zorg)partners in de wijk kort. In het Sociaal Wijkteam is Wendy Thomassen werkzaam als wijkverpleegkundige vanuit De Zorggroep.