HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Samenstelling Sociaal wijkteam  |  Medewerkers Wmo

Medewerkers Wmo

In het Sociaal wijkteam zijn Cindy Ummels en Renate Ariaans werkzaam als medewerker Wmo. Zij ondersteunen u als u een probleem heeft op het gebied van gezondheid, wonen, ontmoeten, zelfstandigheid en het voeren van een huishouden. Vanuit een brede blik wordt naar deze gebieden gekeken. Hierbij wordt uw sociale netwerk meegenomen.

Als u een melding of hulpvraag Wmo bij de gemeente doet dan krijgt u (meestal) een keukentafelgesprek om de hulpvraag van u bij het zelfstandig functioneren of deelnemen aan de samenleving te verhelderen. Tijdens dit gesprek wordt uw leefsituatie in kaart gebracht. Samen met u wordt de situatie, de vraag of het probleem besproken en gekeken naar mogelijkheden en oplossingen. Als de eigen kracht niet toereikend is, het netwerk geen of onvoldoende ondersteuning kan bieden en er geen algemene of voorliggende voorziening aanwezig is, kan er worden gekeken naar een mogelijke Wmo-maatwerkvoorziening. Dit kan bijvoorbeeld zijn Hulp bij het huishouden, een rolstoel, collectief vervoer of individuele begeleiding.