HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Samenstelling Sociaal wijkteam  |  Medewerkers Participatie

Medewerkers Participatie

In het Sociaal wijkteam is Veronique Sandhovel werkzaam als medewerker Participatie. Bij haar kunt u terecht als u vragen of ondersteuning nodig heeft op het gebied van werk en inkomen. Aan de hand van een gesprek wordt samen met u uw vraag besproken. Hierbij wordt gekeken naar wat u wél kunt.

Begeleiding naar werk

De medewerkers participatie kunnen uitkeringsgerechtigden begeleiden richting arbeidsmarkt en/of naar een ander passend traject. Dit is maatwerk. De een is geholpen bij een sollicitatie- of netwerktraining  terwijl iemand anders baat heeft bij een werkervaringsplaats. Doel van dit laatste is dat iemand werkervaring opdoet en daarna doorstroomt naar betaald werk. Belangrijk is dat mensen maatschappelijk actief blijven. Als voor iemand regulier werk niet mogelijk is wordt gezocht naar geschikt vrijwilligerswerk.

Inkomen

Ook voor vragen over uw inkomen kunt u terecht bij de medewerker participatie. Wanneer u onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien kunnen zij bekijkt of er recht bestaat op een uitkering. Dat kan gaan over een reguliere uitkering volgens de participatiewet of bijzondere bijstand. Hiervoor geldt voor de inwoner een aantal verplichtingen.