HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Melding wet verplichte GGZ

Melding wet verplichte GGZ

Wanneer u zich ernstig zorgen maakt over de veiligheid van een persoon die verblijft in de gemeente Maasgouw, of zijn of haar omgeving, kunt u een melding doen in het kader van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. De gemeente verzorgt dan een verkennend onderzoek om te bezien of verplichte zorg aan de orde is. Als dat het geval is, dan doet de gemeente een aanvraag bij de Officier van Justitie.

Doe uw melding telefonisch

In verband met het coronavirus vragen wij u alleen een melding Wet verplichte GGZ te doen door te bellen naar de gemeente via (0475) 85 25 00. 

Verkennend onderzoek

Wij zullen deze melding dan zo snel mogelijk oppakken door het doen van het verkennend onderzoek. De melding wordt na ontvangst geregistreerd. Binnen 14 dagen na de registratie zullen wij het verkennend onderzoek afronden.

Alleen belangrijke naasten worden geïnformeerd

Wanneer u een belangrijke naaste (directe familie of mantelzorger van de betrokkene) bent wordt u geïnformeerd wanneer de gemeente wel of niet een aanvraag doet bij de Officier van Justitie. In alle andere gevallen gebeurt dit niet. Dit in verband met de privacy van degene waarover de melding is gemaakt.

Contactgegevens 

Wanneer u een melding Wet verplichte GGZ doet vragen wij u dit duidelijk te benoemen. Daarnaast hebben wij graag uw contactgegevens en de contactgegevens van degene over wie u de melding doet. Dan kunnen wij tijdens het verkennend onderzoek met u beiden gesprekken voeren.