Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig, onbetaald en intensief voor hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partners, ouders, kinderen, vrienden of buren die wonen in de gemeente Maasgouw. Voor ondersteuning, informatie of advies over mantelzorg kunt u hiervoor contact opnemen met het Maatschappelijk Advies Punt (MAP). 

U kunt gebruik maken van mantelzorgondersteuning als u:

 • langdurig en intensief zorgt voor hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte familieleden, vrienden of buren;
 • namens de mantelzorger om hulp vraagt.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

 • Informatie over bijvoorbeeld wanneer u mantelzorger bent of wat het betekent om voor iemand anders te zorgen.
 • Hulp bij het zoeken naar oplossingen voor praktische problemen.
 • Een luisterend oor of als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek
 • Zoeken naar de mogelijkheden om de zorg (tijdelijk) uit handen te geven (respijtzorg) zodat u zelf de accu kunt opladen;
 • Het inzetten van vrijwilligers;
 • Het zoeken naar een goede balans tussen het zorgen voor de ander én voldoende aandacht voor uzelf;
 • Hulp bij het invullen van meldingsformulieren.

Mantelzorgsalons

Voor mantelzorgers wordt 4x per jaar een mantelzorgsalon georganiseerd. U kunt op een ongedwongen manier andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen delen. Ook wordt u geïnformeerd over onderwerpen die voor u als mantelzorger van belang zijn.

Mantelzorgwaardering

Regeling Mantelzorgwaardering

De gemeente Maasgouw vindt het belangrijk en waardevol dat mensen voor elkaar zorgen. Ook in 2017 willen wij mantelzorgers waarderen.  

Jeugdige mantelzorgers (12 tot en met 20 jaar) krijgen 4 nationale bioscoopbonnen ter waarde van € 10 per stuk. Mantelzorgers vanaf 21 jaar ontvangen een bedrag van €175. Wij stellen wel een aantal voorwaarden:

 • De mantelzorger verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week niet- gebruikelijke onbetaalde zorg aan een naaste (degene die mantelzorg ontvangt).
 • De mantelzorger staat als mantelzorger geregistreerd bij de gemeente.
 • De hulpvrager woont in Maasgouw.

Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering

Als u uw mantelzorger wilt waarderen, kunt u voor hem/haar een mantelzorgwaardering aanvragen. Het aanvragen van een mantelzorgwaardering voor 2017 kan vanaf 1 april 2017 via het digitaal aanvraagformulier Mantelzorgwaardering.

Uitbetaling

Meer informatie over de uitbetaling en afhandeling vindt u vanaf 7 april hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Wmo-adviseur, telefoon (0475) 85 25 00 (dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur), per email: wmoadviseur@gemeentemaasgouw.nl.

Onderstaand leest u de veel gestelde vragen over Mantelzorgwaardering.