HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Jeugdhulp

Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor álle vormen van jeugdhulpverlening, waaronder zowel preventie en lichte taken (huidige consultatiebureau), als de zwaardere jeugdzorgtaken (gespecialiseerde jeugdhulp en jeugdpsychiatrie).

Zo snel en vroeg als mogelijk hulp bieden is een belangrijk uitgangspunt in het jeugdhulpstelsel. De basisvoorzieningen zoals scholen, kinderdagverblijven, huisartsen, jeugdgezondheidszorg, sportclubs, welzijnsorganisaties, et cetera spelen hierin ook een belangrijke rol. Zij zien de kinderen en hun ouders/verzorgers regelmatig en kunnen problemen tijdig signaleren. Het is van belang dat signalen van problemen zo vroeg mogelijk worden besproken met de ouders en waar mogelijk met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), zodat zo snel mogelijk passende ondersteuning aan het gezin kan worden geboden.

Als gemeente verwijzen of voeren we de jeugdhulpverlening niet zelf uit. Dat gebeurt door deskundige medewerkers die werken bij een jeugdhulpaanbieder. De gemeenten in Midden-Limburg werken samen en organiseren de jeugdhulp via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar kunt u terecht voor indicatie, informatie, advies en hulp. Bij dit centrum werken ervaren professionals die met u het gesprek aangaan.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Meer informatie kunt u vinden op www.cjgml.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via (088) 43 88 300 of via info@cjgml.nl. Op de website van het CJG staat ook een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden Jeugdhulp.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je denkt dat je er niet over kunt praten met de hulpverlener of met de desbetreffende instelling, dan is het goed om te weten dat je terecht kunt bij een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Informatie voor aanbieders Jeugdhulp en Wmo

De 7 gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) regelen gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning die valt binnen de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Beleidsregel Jeugdhulp 2015

Hier kunt u de beleidsregel Jeugdhulp gemeente Maasgouw 2015 downloaden.

Aanbieders jeugd

Gemeente Maasgouw heeft met een aantal zorgaanbieders afspraken gemaakt om ondersteuning te leveren op het gebied van jeugd. Op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin vindt u een overzicht van alle zorgaanbieders in Midden-Limburg.

Tarieven Persoonsgebonden budget (PGB)

Hier vindt u de tarieven van het PGB per 1 april 2017 (pdf, 168 kB) voor begeleiding en kortdurend verblijf .