HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Informatie Jeugdhulp en Wmo

Informatie Jeugdhulp en Wmo

Op deze pagina vindt u informatie over niet-acute calamiteit in het sociaal domein en informatie over het inkooptraject 2018.

Melden calamiteiten en geweldsincidenten voor aanbieders van Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg

Conform de Wmo 2015 en Jeugdwet moet de dienstverlener melding doen van iedere calamiteit die, en geweld dat bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. Voor Wmo moet de melding bij de gemeente plaatsvinden. Voor Jeugdhulp bij zowel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als bij de gemeente. Voor meer informatie hierover en/of voor het doen van een melding via het meldingsformulier, klik op de volgende link: Informatie over het doen van een melding en meldingsformulier.

Inkoop

De 7 gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) regelen gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning die valt binnen de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via de website van de gemeente Leudal, vindt u op de pagina Beleid informatie bedoeld voor bestaande of nieuwe aanbieders gespecialiseerde jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning die actief zijn in Midden-Limburg. Hier vindt u informatie over het inkooptraject voor 2018.

Daarnaast zijn de 7 gemeenten bezig met het organiseren van diverse overlegtafels met aanbieders en vertegenwoordigers van cliĆ«nten voor de ontwikkeling van beleid en het inzetten van de transformatie. Deze is beschreven in de diverse beleidsdocumenten voor Jeugdhulp en Wmo, die u op de bovenstaand genoemde pagina kunt downloaden.