HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Inburgering

Inburgering

Als u gaat inburgeren leert u over Nederland. U leert de Nederlandse taal en over het leven in Nederland. Het helpt bij het leven in Nederland. Boodschappen doen, werken en omgaan met andere mensen gaat makkelijker als je de taal kent en weet van het leven in Nederland.

Inburgeringsperiode

U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren. De inburgeringsperiode begint als u van de IND een verblijfsvergunning krijgt. Of als u al een verblijfsvergunning heeft en 18 jaar bent geworden en geen opleiding volgt.

Op tijd inburgeren

Zorg ervoor dat u op tijd inburgert. U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Doet u dit niet op tijd dan kunt u een boete krijgen. Ook kan het gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Zelf regelen inburgeren

Het inburgeren moet u zelf regelen. Weet u niet genoeg over de Nederlandse taal of over het leven in Nederland dan kunt u een inburgeringscursus doen. Deze moet u zelf zoeken. Ook het inburgersexamen regelt u zelf.

Inburgeringsexamen

Om in te burgeren, moet u examen doen. Op www.inburgeren.nl staat meer informatie over het inburgeringsexamen. Hier kunt u ook de foler ‘Examen doen’ lezen.

Kosten inburgeringscursus en - examen

De kosten voor de inburgeringscursus – en examen moet u zelf betalen. Bij DUO kunt u hiervoor geld lenen. Dat geld betaalt u later met rente terug aan DUO. Als u geld wilt lenen voor de inburgeringscursus moet u deze cursus volgen bij een instelling met een keurmerk. De curusinstellingen met een keurmerk staan op www.ikwilinburgeren.nl. Op www.inburgeren.nl kunt u de folder ‘Geld lenen’ lezen voor meer informatie.

Ontheffing of vrijstelling

Ontheffing

Als u een speciale reden heeft waarom u niet kunt inburgeren kunt u aan DUO een ontheffing vragen. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van een ontheffing staat op www.inburgeren.nl.

Vrijstelling

Heeft u een opleiding gedaan in de Nederlandse taal? En heeft u een diploma voor die opleiding behaald? Of doet u nu een opleiding? Dan hoeft u misschien geen inburgeringsexamen te doen. U kunt bij DUO een vrijstelling aanvragen van de inburgeringsplicht.

Meer weten over inburgeren?

Kijk op www.inburgeren.nl voor meer informatie. Ook kunt u contact opnemen met DUO, (050) 599 96 00. U kunt ook naar een servicekantoor of examenlocatie gaan.