HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  In gesprek met kernenregisseur Wendy Rietra - Interview 1Maasgouw juli 2014

In gesprek met kernenregisseur Wendy Rietra - Interview 1Maasgouw juli 2014

Wendy Rietra werkt sinds half april als kernenregisseur. De kernenregisseur helpt inwoners, verenigingen, organisaties of instanties, die een idee of initiatief hebben op het gebied van zorg en ondersteuning. Deze ideeën en initiatieven dragen bij dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. In dit interview kunt u meer lezen over haar werkzaamheden.

Wat is jouw rol als kernenregisseur?

Samen met inwoners, die een idee of initiatief hebben op het gebied van zorg en ondersteuning, bekijk ik of het idee realiseerbaar is. Ik kan hen in contact brengen met verenigingen en instanties, die kunnen ondersteunen bij het uitwerken en vormgeven van een idee.

Ook kan ik initiatiefnemers helpen bij het opzetten van ondersteunende diensten in de vorm van bijvoorbeeld een boodschappen- of klussenservice. Verder adviseer ik inwoners over de uitvoering van initiatieven op het gebied van dagbesteding, zoals huiskamerprojecten en open inloopdagen voor senioren. Ik denk met inwoners en organisaties mee over het aanpakken van eenzaamheid onder ouderen en breng verbindingen tot stand tussen verenigingen, organisaties en initiatieven, om te komen tot goede onderlinge samenwerking.

Kun je een voorbeeld noemen van een initiatief waarbij je kunt helpen?

Een groep inwoners loopt met het idee rond om een inloopactiviteit te organiseren in hun dorp. Het doel is om ontmoeting, sociaal contact en gezellig samenzijn te realiseren, waardoor er meer onderlinge binding in de kern ontstaat. Samen met de initiatiefnemers ga ik hierover in overleg. In eerste instantie brainstormend om vervolgens het idee verder uit te werken tot een concreet plan, waarbij de inwoners zelf eigenaar en uitvoerder van het initiatief blijven.

Hoe zien je werkzaamheden de komende maanden eruit?

Een aantal inwoners heeft contact met mij opgenomen met een idee. Samen met hen ga ik kijken of en op welke manier de ideeën concreet uitgevoerd kunnen worden. Verder ga ik mijn contacten met verenigingen, instanties en (zorg)organisaties verder uitbouwen. Deze contacten vind ik belangrijk om goed in te kunnen spelen op vragen en wensen van inwoners. Daarnaast ben ik de komende maanden betrokken bij de organisatie van de informatiecarrousel die in iedere kern in het najaar plaatsvindt over de nieuwe WMO.
 

Als iemand een idee of initiatief heeft wat moeten ze dan doen?

Inwoners die een idee of initiatief willen bespreken kunnen contact opnemen met mij. Ik ben bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag via telefoonnummer (0475) 85 25 00 en mobiel op nummer (06) 18 25 06 57. Ook kunnen mensen een mail sturen naar w.rietra@gemeentemaasgouw.nl.