HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Hulp bij Dementie  |  Casemanagers dementie

Casemanagers dementie

Bij Hulp bij Dementie werken verschillende zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten met elkaar samen, met als doel een zo optimaal mogelijke zorg te realiseren rondom een cliënt en zijn naasten. De cliënt en mantelzorger krijgen 1 aanspreekpunt, de casemanager.

De casemanager biedt begeleiding, stemt af, bemiddelt en coördineert tijdens het ziekteproces in de thuissituatie. Daarnaast kan de casemanager waar nodig specialistische hulp inzetten. In Maasgouw zijn v.l.n.r. Elly van Zijl, Marlou Schobben en Peter Kuyper de casemanagers.

Casemanager Elly van Zijl Casemanager Marlou Schobben 

Wanneer kunt u terecht?

Klantenservice Hulp bij Dementie

U kunt bellen naar de klantenservice van Hulp bij Dementie op: (088) 6104141 of mailen naar klantcontact@hulpbijdementie.nl. Voor meer informatie kunt u ook tercht op www.hulpbijdementie.nl.