HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Hulp bij Dementie

Hulp bij Dementie

Hulp bij dementie is een project dat ervoor zorgt dat cliënt en mantelzorger gebruik kunnen maken van een samenhangend, afgestemd en gecoördineerd geheel van zorg en diensten in Midden-Limburg.

De casemanager is voor cliënt en mantelzorger het vaste aanspreekpunt. Het streven is dat de dementerende zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kan wonen, mits dat voldoende veilig en verantwoord is. Het behoud van kwaliteit van leven voor de dementerende en zijn naasten staat hierbij voorop. Het project Hulp bij Dementie is bij alle huisartsen, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, gemeenten en alle zorg- en welzijnsinstellingen in Midden-Limburg bekend.

Casemanager

Nadat de cliënt een verwijzing van de huisarts heeft gekregen start de casemanager. De casemanager biedt begeleiding, stemt af, bemiddelt en coördineert tijdens het ziekteproces in de thuissituatie en kan waar nodig specialistische hulp inzetten. De cliënt bepaalt te allen tijde wat er wel of niet gebeurt. Ook adviseert de casemanager de eventueel betrokken hulpverleners. De casemanager is vooral een luisterend oor en hét langdurig aanspreekpunt voor cliënt, mantelzorger en overige betrokkenen.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over dementie of wenst u in contact te komen met een casemanager neem dan contact op met de klantenservice van Hulp bij Dementie. Klantenservice Hulp bij Dementie: (088) 61 04 141 of klantcontact@hulpbijdementie.nl. Voor meer informatie kunt u ook tercht op www.hulpbijdementie.nl.

  • Casemanagers dementie

    Bij Hulp bij Dementie werken verschillende zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten met elkaar samen, met als doel een zo optimaal mogelijke zorg te realiseren rondom een cliënt en zijn naasten. De cliënt en mantelzorger krijgen 1 aanspreekpunt, de casemanager.