HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Heffingskortingen en toeslagen van de Belastingdienst

Heffingskortingen en toeslagen van de Belastingdienst

Heffingskortingen

Een heffingskorting is een korting die u krijgt op het bedrag dat u aan belasting moet betalen. Via uw werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt u loonheffingskorting. Andere heffingskortingen ontvangt u via een teruggave van de Belastingdienst. Naast de heffingskortingen zijn er nog andere fiscale regelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld arbeidskorting, ouderenkorting, alleenstaande ouderenkorting, jonggehandicaptenkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting en (aanvullende) alleenstaande ouderkorting. De Belastingsdienst kan u informeren op welke heffingskortingen u recht heeft.

Vrijgelaten heffingskortingen

Als u een algemene bijstandsuitkering heeft, dan geldt het kortingsbedrag dat u ontvangt van de Belastingdienst als inkomen. Dat inkomen kort de gemeente op uw uitkering. Maar niet alle heffingskortingen worden als inkomen geteld. Er zijn heffingskortingen die vrijgelaten worden bij het bepalen van uw inkomen.

De volgende heffingskortingen moeten als inkomen worden aangemerkt en daarom worden gekort op de uitkering:

 • algemene heffingskorting
 • algemene heffingskorting minst verdienende partner
 • arbeidskorting
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • ouderenkorting
 • alleenstaande ouderenkorting
 • jongehandicaptenkorting indien een belanghebbende jonger is dan 27 jaar
 • werkbonus
 • levensloopverlofkorting
 • korting groene beleggingen

Ook wanneer u de heffingskorting niet aanvraagt terwijl u er wel recht op heeft moet de gemeente dit bedrag korten op uw uitkering

Voorlopige teruggave heffingskortingen

Onder andere de volgende heffingskortingen kunt u ontvangen via een voorlopige teruggave van de Belastingdienst.

 • combinatiekorting
 • aanvullende combinatiekorting
 • alleenstaande ouderkorting
 • aanvullende alleenstaande ouderkorting
 • ouderschapsverlofkorting.

Deze kortingen kan de Belastingdienst u maandelijks uitbetalen, vooruitlopend op de definitieve berekening van uw heffingskortingen. Als u een voorlopige teruggave aan wilt vragen, dan moet u dat doen bij de Belastingdienst. Als u al een voorlopige teruggave ontvangt, dan krijgt u in december automatisch een beschikking waarin de Belastingdienst de hoogte van de voorlopige teruggave van het volgende jaar vermeldt. U kunt nog heffingskortingen aanvragen tot 5 jaar geleden. U moet bij het aanvragen van een heffingskorting goed opletten of u wel recht heeft op de aangevraagde heffingskortingen. Als u namelijk onterecht een heffingskorting krijgt, dan zult u die later terug moeten betalen aan de Belastingdienst. Als er tussentijds een wijziging optreedt in uw situatie, dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op heffingskortingen. Geef deze wijziging door aan de Belastingdienst. De datum van de wijziging is heel belangrijk voor de vraag of u nog recht heeft op de voorlopige teruggave van de heffingskorting. Als u namelijk langer dan 6 maanden voldoet aan de voorwaarden voor een heffingskorting, dan heeft u ook voor de rest van het jaar recht op deze korting. Verder is het belangrijk om de wijziging ook door te geven bij uw gemeente. De wijziging kan namelijk gevolgen hebben voor uw recht op bijstand.

Toeslagen van de Belastingdienst

Wanneer uw inkomen ontoereikend is, kan de Belastingdienst u ook een toeslag verstrekken voor enkele noodzakelijke uitgaven. Bijvoorbeeld bijdrage in de betaling van zorgverzekering (zorgtoeslag) of bijdrage in de betaling van huurkosten (huurtoeslag). Deze toeslagen worden maandelijks uitbetaald.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Team Participatie van de gemeente Maasgouw, (0475) 85 25 00. De gemeente gaat er van uit dat u zelf deze heffingskortingen aanvraagt. Wanneer u dit niet doet zal de gemeente toch rekening houden met een korting op uw uitkering.

De Belastingdienst kan u alle informatie geven over heffingskortingen en toeslagen. U kunt deze ook aanvragen. De Belastingdienst is te bereiken via het gratis telefoonnummer: (0800) 0543 of Belastingkantoor Roermond, Kapellerpoort 1, Roermond, Postbus 925, 6040 AX Roermond, telefoon (0475) 35 11 11.