HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Heffingskortingen en toeslagen van de Belastingdienst

Heffingskortingen en toeslagen van de Belastingdienst

Heffingskortingen en toeslagen van de Belastingdienst

Een heffingskorting is een korting die u krijgt op het bedrag dat u aan belasting moet betalen. Via uw werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt u loonheffingskorting. Andere heffingskortingen ontvangt u via een teruggave van de Belastingdienst. Naast de heffingskortingen zijn er nog andere fiscale regelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld arbeidskorting, ouderenkorting, alleenstaande ouderenkorting, jonggehandicaptenkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting en (aanvullende) alleenstaande ouderkorting. De Belastingsdienst kan u informeren op welke heffingskortingen u recht heeft.

Heffingskortingen

Als u een algemene bijstandsuitkering heeft, dan geldt het kortingsbedrag dat u ontvangt van de Belastingdienst als inkomen. Dat inkomen kort de gemeente op uw uitkering. Dit geldt niet voor alle heffingskortingen.  Er zijn heffingskortingen die niet mee worden geteld als inkomen.

Heffingskortingen die als inkomen aangemerkt worden zijn:

 • algemene heffingskorting
 • algemene heffingskorting minst verdienende partner
 • arbeidskorting
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • ouderenkorting
 • alleenstaande ouderenkorting
 • jonggehandicaptenkorting indien een belanghebbende jonger is dan 27 jaar
 • werkbonus
 • levensloopverlofkorting
 • korting groene beleggingen

Als u de heffingskorting niet aanvraagt terwijl u er wel recht op heeft, moet de gemeente dit bedrag korten op uw uitkering.

Voorlopige teruggave via Belastingdienst

De volgende heffingskortingen kunt u ontvangen via een voorlopige teruggave van de Belastingdienst.

 • combinatiekorting
 • aanvullende combinatiekorting
 • alleenstaande ouderkorting
 • aanvullende alleenstaande ouderkorting
 • ouderschapsverlofkorting.

Deze kortingen kan de Belastingdienst u maandelijks uitbetalen, vooruitlopend op de definitieve berekening van uw heffingskortingen. De voorlopige teruggave kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Als u al een voorlopige teruggave ontvangt, dan krijgt u in december automatisch een beschikking waarin de Belastingdienst de hoogte van de voorlopige teruggave van het volgende jaar vermeldt. Een heffingskorting kunt u tot 5 jaar geleden aanvragen.

Onterecht ontvangen heffingskorting

Let bij het aanvragen van een heffingskorting goed op of u recht heeft op de aangevraagde heffingskorting. Als u onterecht een heffingskorting ontvangt, zult u deze later terug moeten betalen aan de Belastingdienst.

Doorgeven wijzigingen

Als er tussentijds een wijziging optreedt in uw situatie kan dat gevolgen hebben voor uw recht op heffingskortingen. Wijzigt er iets in uw situatie geef dit dan door aan de Belastingdienst. De datum van de wijziging is heel belangrijk voor de vraag of u nog recht heeft op de voorlopige teruggave van de heffingskorting. Voldoet u langer dan 6 maanden aan de voorwaarden voor een heffingskorting dan heeft u ook voor de rest van het jaar recht op deze korting.

Vergeet niet om de wijziging ook bij de gemeente door te geven. De wijziging kan namelijk ook gevolgen hebben voor uw recht op bijstand. Klik hier voor meer informatie: bijstand, verandering doorgeven.

Toeslagen van de Belastingdienst

Wanneer uw inkomen ontoereikend is, kan de Belastingdienst u ook een toeslag verstrekken voor enkele noodzakelijke uitgaven. Bijvoorbeeld bijdrage in de betaling van zorgverzekering (zorgtoeslag) of bijdrage in de betaling van huurkosten (huurtoeslag). Deze toeslagen worden maandelijks uitbetaald.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Team Participatie van de gemeente Maasgouw, (0475) 85 25 00. De gemeente gaat er van uit dat u zelf deze heffingskortingen aanvraagt. Wanneer u dit niet doet zal de gemeente toch rekening houden met een korting op uw uitkering.

De Belastingdienst kan u alle informatie geven over heffingskortingen en toeslagen. U kunt deze ook aanvragen. De Belastingdienst is te bereiken via het gratis telefoonnummer: (0800) 0543