HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Dementie  |  Hulp bij dementie

Hulp bij dementie

Hulp bij dementie Midden-Limburg heeft het doel het organiseren van hulp bij dementie. Hulp bij dementie is één van de regionale dementieketens in Limburg. In samenwerking met een groot aantal zorgpartners is het doel om een samenhangend en afgestemd geheel van zorg en diensten aan mensen met dementie en mantelzorgers te bieden.

Zodat mensen zolang mogelijk in de thuissituatie kunnen blijven functioneren.  De casemanager begeleidt/ondersteunt de cliënt en hun mantelzorger om de weg te vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie. Waarbij de casemanager een onafhankelijke en vaste begeleider is voor mensen met dementie en hun naasten. Hij of zij informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Meer informatie staat op www.hulpbijdementie.nl.

PILOT Digitale Ondersteuning/begeleiding in de thuissituatie van mensen met dementie

De Corona Pandemie heeft ons laten inzien dat zowel de lichamelijke en mentale gezondheidstoestand van mensen met dementie achteruitging en de mantelzorger in een rap tempo fors overbelast raakte. Ook was er toename in eenzaamheid en afname in hun zelfredzaamheid. Begeleiding en ondersteuning , samen iets doen met een maatje/vrijwilliger, een bezoek aan het koor of Alzheimer café geeft aan dat daginvulling en structuur van groot belang zijn voor mensen met dementie en hun naasten. Maar wat als dit plots wegvalt….

Vandaar dat Hulp bij Dementie Midden en Noord- Limburg via deze Pilot wilt onderzoeken of we in de behoefte van de thuissituatie, in bovenstaande kunnen voorzien, door de inzet van het digitale beeld zorgscherm de Memory Lane. Lees hier meer.