HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Combinatiefunctionaris Sport

Combinatiefunctionaris Sport

De combinatiefunctionaris organiseert naschoolse sportopvang, is actief op scholen en biedt ondersteuning en advisering aan verenigingen.

Naschoolse sportopvang

Voor basisschoolleerlingen worden in alle kernen in Maasgouw naschoolse sportactiviteiten georganiseerd. Vier weken lang staat een bepaald thema, zoals tennis of atletiek, centraal. Kinderen maken op deze manier kennis met verschillende soorten sport en ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. De activiteiten worden samen met verenigingen georganiseerd. Kinderen ontvangen informatie over de naschoolse sportopvang via de basisscholen.

Gymlessen basisonderwijs

Plezier in bewegen, goed bewegingsonderwijs en een gezonde leefstijl; daarin kan het onderwijs veel betekenen. Op bijna alle basisscholen in Maasgouw ondersteunt Rachel Vogels leerkrachten met gym. Samen met de leraren worden de gymlessen opgesteld. Hierbij wordt gekeken welke thema’s op school spelen en of ze daar in de gymles op aan kunnen haken.

Ondersteuning en advisering aan verenigingen

Tijdens de naschoolse sportopvang werkt Rachel veel samen met verenigingen. De jeugd verbinden met het lokale verenigingsleven is erg belangrijk. Hoe eerder kinderen in aanraking komen met verschillende sporten, hoe groter de kans dat ze er hun leven lang mee doorgaan.  Daarnaast ondersteunt en adviseert de combinatiefunctionaris verenigingen. De ondersteuning en advisering is heel breed. Bijvoorbeeld meedenken over het beleid en de toekomstvisie, ondersteunen bij cursussen en workshops en het organiseren van thema-avonden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Damen van Stichting Menswel via (0475) 48 48 48 of yvonne.damen@menswel.nl. Of volg de Facebookpagina www.facebook.com/combifunctionaris.sportmaasgouw om te zien welke activiteiten er georganiseerd worden.