De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal gebruik kunt maken van uw woning. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om de toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u een passende oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, huisgenoten, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente samen met u zoeken naar een individuele maatwerkoplossing.

Enkele voorbeelden zijn:

  • aanpassingen in uw woning;
  • een geldbedrag om naar een andere woning te verhuizen;
  • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt betalen;
  • een hulpmiddel voor uw woning zoals bijvoorbeeld een traplift.

Wat moet ik doen?

U maakt melding van uw vraag via onderstaand online formulier of u neemt telefonisch contact met Servicecentrum MER op via 0475-255 956. U kunt uw vragen ook stellen aan het Sociaal wijkteam.

DigiD linkGa naar het meldingsformulier WMO

Hier bespreekt u uw situatie en geeft aan waar u hulp bij nodig heeft. Is een woonvoorziening voor u de beste oplossing? Dan kunt u een aanvraag hiervoor indienen.

Wat kost het?

In de meeste gevallen geldt een eigen bijdrage. Deze bedraagt 19 euro per maand. Het CAK int deze eigen bijdrage.

Hoe gaat het verder?

Nadat u zich gemeld heeft, heeft de Wmo-klantmanager 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Tijdens een onderzoek vindt er een persoonlijk (keukentafel) gesprek met u plaats. U kunt gratis een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner die bij dit gesprek aanwezig is. Vervolgens krijgt u een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wilt bieden. Met het terugsturen van het ondertekend verslag dient u de aanvraag in.

Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt. Voor meer informatie kunt u terecht bij Servicecentrum MER of het Sociaal wijkteam.

Bent u tevreden over deze pagina?