In de dorpskern van Heel worden in tussen 2020 en 2025 enkele grote gebieden verder ontwikkeld. Daarbij gaat het om ontwikkelingen op de terreinen van Daelzicht en Sint-Anna (Koraal), de voormalige ZML-school de Maaskei, Chateau Heel en rondom het oud-gemeentehuis op het Raadhuisplein.

De eigenaren van deze gebieden hebben plannen opgesteld voor de verdere ontwikkeling. Een deel van de gebieden is in eigendom van de gemeente. In overleg met de eigenaren bespreekt de gemeente de toekomstplannen. Ook begeleidt de gemeente de procedures die nodig zijn voor de realisatie van deze plannen.

Deze ontwikkelingen staan in het Gebiedsprogramma Heel 2025. Een samengesteld team zorgt voor afstemming en coördinatie. Binnen het team heeft ieder gebied een eigen contactpersoon die het proces begeleidt. Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de betreffende contactpersoon. 

Contactgegevens

Algemene vragen

Voor algemene vragen en opmerkingen over het gebiedsprogramma kunt u contact opnemen met coördinator Chantal van der Goor (c.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl).

Contactgegevens per deelgebied
DeelgebiedContactpersoonE-mailadres
Daelzicht-terreinPeter Janssenp.janssen@gemeentemaasgouw.nl
Sint Anna-terrein (Koraal)Chantal van der Goorc.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl
RaadhuispleinChantal van der Goorc.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl
Maaskei-terrein
(voormalige ZLMK-school) 
Nicole Stultiëns-Lendersn.stultienslenders@gemeentemaasgouw.nl
Chateau Heel(externe link)Chantal van der Goorc.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl

U kunt de contactpersonen ook telefonisch bereiken via nummer (0475) 85 25 00.