HOME  |  Wonen & Leven  |  Verkiezingen Tweede Kamer  |  Iemand machtigen om voor u te stemmen

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen. Hier leggen we uit hoe u dit kunt doen.

Een andere kiezer machtigen kan op twee manieren:

 1. overdracht van de stempas (onderhandse volmacht)
 2. schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

Voorwaarden voor het uitbrengen van een volmachtstem

 • De volmachtgever en de gemachtigde staan in Nederland geregistreerd als kiezer.
 • De gemachtigde brengt de volmachtstem tegelijkertijd met zijn eigen stem uit.
 • De persoon die u machtigt, mag in 2021 maximaal 4 stemmen uitbrengen: 1 stem voor zichzelf en voor 3 anderen.

1. Machtigen van een andere kiezer uit Maasgouw (onderhandse volmacht)

Woont degene die voor u uw stem uitbrengt ook in gemeente Maasgouw? Dan is het het makkelijkste als u hem of haar machtigt via uw stempas. De volmachtgever en de gemachtigde moeten hiervoor beide op 1 februari 2021 ingeschreven staan in Maasgouw. Begin maart ontvangt u uw stempas. 

Hoe doet u dit?

 • Op de achterkant van de stempas vult u 2 handtekeningen in: uw eigen handtekening en die van de gemachtigde.
 • Op de achterkant van de stempas vult u de adresgegevens van de gemachtigde in.
 • De gemachtigde moet uw stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs meenemen. De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen. Het identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar zijn verlopen.
 • De gemachtigde brengt zelf gelijktijdig ook zijn of haar stem uit.

Intrekken onderhandse volmacht

Gaat u toch zelf stemmen? Dan vraagt u uw stempas terug bij de gemachtigde. U kunt dan zelf stemmen met uw stempas.

2. Schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

Woont degene die voor u uw stem uitbrengt niet in gemeente Maasgouw? Dan vraagt u een schriftelijke volmacht aan. Dit kan op twee manieren. 

Op één formulier

 • Om een schriftelijke volmacht te kunnen verlenen, download u dit formulier (L8-formulier)
 • U en degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.
 • Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u:
  • scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@gemeentemaasgouw.nl , of
  • per post sturen naar: Gemeente Maasgouw, t.a.v. Dienstverlening/verkiezingen, postbus 7000, 6050 AA Maasbracht, of
  • inleveren bij de balie in het gemeentehuis. Vergeet dan niet uw identiteitsbewijs mee te nemen naar de balie. 
 • Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021, 17 uur, door de gemeente zijn ontvangen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene die voor u gaat stemmen per post een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.

Let op:

 • Een eenmaal verleende schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken. 
 • Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau; een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig.  

Via een elektronisch formulier (aanvraag per e-mail)

Woont u niet bij elkaar in de buurt of is het bijvoorbeeld vanwege ziekte niet mogelijk om samen één formulier te tekenen? Dan kunt u gebruik maken van dit gesplitste aanvraagformulier. 

 • De volmachtgever vult formulier G-1 in: een verzoek aan de burgemeester tot het verlenen van een volmacht.
 • De beoogd gemachtigde vult vervolgens formulier G-2 in: de verklaring dat hij ermee instemt om namens de volmachtgever als gemachtigde op te treden.
 • Hij/zij stuurt stuurt het ingevulde en ondertekende formulier G-2 per e-mail weg naar de volmachtgever.
 • De volmachtgever stuurt zijn aanvraag (die uit beide formulieren bestaat: G-1 en G-2) per e-mail naar verkiezingen@gemeentemaasgouw.nl
 • Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021, 17 uur door de gemeente zijn ontvangen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs per post waarmee hij of zij namens u kan stemmen.
 • Een eenmaal verleende schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken. 

Meer informatie

Download