HOME  |  Wonen & Leven  |  Verkiezingen gemeenteraad en Referendum

Verkiezingen gemeenteraad en Referendum

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. Op deze dag vindt ook het Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Sleepwet) plaats.

Meer informatie

 • Kandidaatstelling

  Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Maasgouw plaatshebben. Op die dag kunnen op de tijdelijke locatie van het gemeentehuis, Kruisweg 32 te Maasbracht bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten en andere stukken worden ingeleverd.

 • Geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen en namen van gemachtigden en hun plaatsvervangers

  Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt ingevolge artikel G 3, lid 5, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduiding van politieke groepering geregistreerd staat en dat als gemachtigden van deze groepering en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

 • Kiezers tijdelijk in het buitenland

  Bent u op 21 maart 2018 tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichten- en Veiligheidsdiensten in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En u staat nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht, of per brief. Als u bij de gemeenteraadsverkiezing tijdelijk in het buitenland verblijft, kunt u alleen per volmacht uw stem uitbrengen. Voor deze verkiezing is het niet mogelijk om per brief te stemmen.

 • Stembureaus 21 maart 2018

  De volgende stemlokalen zijn op grond van artikel J4 Kieswet, namens het college van burgemeester en wethouders door de allround medewerker burgerzaken, aangewezen voor de verkiezing leden Gemeenteraad en Referendum Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Sleepwet) op woensdag 21 maart 2018.

 • Inschrijving aanduiding politieke groepering

  Om als politieke groepering deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 moet uw politieke groepering ingeschreven staan in een register, dat door het centraal stembureau voor die verkiezing is aangelegd. De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen is op maandag 5 februari 2018.

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Hier leest u de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2014.