HOME  |  Wonen & Leven  |  Verenigingen  |  Overzicht sportactiviteiten (Volwassenen)

Overzicht sportactiviteiten (Volwassenen)

Volwassenen mogen onder een aantal voorwaarden ook weer buiten gaan sporten. In de bijlage vindt u per kern een overzicht van de activiteiten die door de verenigingen georganiseerd worden.

Wilt u een activiteit aanmelden? De gemeente voert hier de regie over en maakt afspraken met sportverenigingen en andere betrokkenen over de organisatie en begeleiding van verschillende vormen van buiten sporten en bewegen. Om de regiefunctie mogelijk te maken dient u een mail te versturen met daarin de volgende onderdelen:

  • Welke activiteit(en) gaat u organiseren
  • Op welke dag(en) en tijdstip(pen).
  • Op welke locatie (zo specifiek mogelijk aangeven).

U kunt uw activiteiten melden bij e.vandenboogaart@gemeentemaasgouw.nl.