HOME  |  Wonen & Leven  |  Verenigingen  |  Buiten sporten en bewegen (vanaf 19 jaar)

Buiten sporten en bewegen (vanaf 19 jaar)

De nieuwe regels maken het weer mogelijk voor personen van 19 jaar en ouder om gezamenlijk, bijvoorbeeld in teamverband, buiten te sporten bewegen mits zij zich houden aan de afstandseis van 1,5 meter. Voor deze leeftijdsgroep geldt net als bij de jongere leeftijdsgroepen dat zij geen wedstrijden mogen organiseren, niet aan wedstrijden deel mogen deelnemen en geen gebruik mogen maken van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen.

Net als bij sporten en bewegen voor jongeren tussen 13 en 18 jaar betekend dit dus dat sporten als voetbal, hockey, (kick)boksen en basketbal, waarbij contact en nabijheid veelal onvermijdelijk is, niet mogelijk zijn zonder aanpassingen in de trainingsvorm. Voor die sporten zullen dan ook alleen aangepaste trainingen kunnen plaatsvinden. Toeschouwers zijn niet toegestaan. Kantines blijven nog gesloten.

De gemeente voert hier de regie over en maakt afspraken met sportverenigingen en andere betrokkenen over de organisatie en begeleiding van verschillende vormen van buiten sporten en bewegen.

Om de regiefunctie mogelijk te maken dient u een mail te versturen met daarin de volgende onderdelen:

  • Welke activiteit(en) gaat u organiseren
  • Op welke dag(en) en tijdstip(pen).
  • Op welke locatie (zo specifiek mogelijk aangeven).

U kunt uw activiteiten melden bij e.vandenboogaart@gemeentemaasgouw.nl

Alle activiteiten worden in een overzicht geplaatst op internet. Voordat u een locatie kiest is het handig om eerst de lijst voor sporten voor kinderen en volwassenen te raadplegen of er nog ruimte is op de betreffende locatie.