HOME  |  Wonen & Leven  |  Trouwen  |  Gang van zaken

Gang van zaken

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Dan legt u eerst een verklaring af in de gemeente waar u gaat trouwen. (Deze verklaring vervangt vanaf 1 september 2015 de huwelijksaangifte, die ook wel ondertrouw werd genoemd).

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dat pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Gang van zaken:

  • U legt de verklaring af in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan legt U de verklaring af in Den Haag (gebruik daarvoor het mailadres van de gemeente Den Haag: landelijketaken.dpz@denhaag.nl).
  • Regel de verklaring uiterlijk 14 dagen voor u gaat trouwen. U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de verklaring afleggen. Bij de verklaring geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
  • U bespreekt de huwelijksdatum, tijd en locatie.

Meenemen

  • Een geldig identiteisbewijs
  • Een kopie van het legitimatiebewijs van de getuigen.

Buitenlandse documenten

Als je niet in Nederland bent geboren, lange tijd in het buitenland hebt gewoond of niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kunnen er aanvullende eisen aan de documenten worden gesteld en/of meer documenten worden gevraagd, indien deze documenten nooit eerder zijn overlegd. Neem dan eerst contact op met de afdeling Burgerlijke Stand: info@gemeentemaasgouw.nl.

Het burgerlijk huwelijk

Naast de wettelijke regels kan de plechtigheid op een eigen, persoonlijke manier ingevuld worden. Hiervoor wordt een vragenlijst per mail verstuurd. Daarna neemt de trouwambtenaart telefonisch contact met u op om de  ceremonie door te spreken. Het is ook mogelijk om een persoonlijk gesprek aan te vragen met de trouwambtenaar, dit gesprek duurt 1 uur, hieraan zijn extra kosten verbonden. Deze gesprekken vinden niet in het weekend plaats. (Zie overzicht kosten huwelijk).

Geregistreerd partnerschap

Juridisch gezien staat het geregistreerd partnerschap gelijk aan het huwelijk.

Trouwen in het buitenland

Trouwen in het buitenland verschilt van land tot land. Neem hierover contact op met de ambassade van het betreffende land. Laat u ook informeren bij de autoriteit die het huwelijk gaat voltrekken. Neem contact op met de afdeling Burgerzaken om na te gaan aan welke vereisten de huwelijksakte moet voldoen om het huwelijk in Nederland te laten registreren.