HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Thorn: Rioolrenovatie en reconstructie

Thorn: Rioolrenovatie en reconstructie

De rioolrenovatie en reconstructie van een aantal straten in Thorn is in volle gang. De riolering wordt vervangen door een gescheiden stelsel, waarbij regenwater afzonderlijk wordt ingezameld en afgevoerd. Hierdoor neemt  de wateroverlast in Thorn sterk  af. Het regenwater wordt zo veel mogelijk geïnfiltreerd in de ondergrond. Bij hevige buien wordt het water opgevangen in een drietal zogenoemde aan te leggen 'wadi's' (water afvoer door infiltratie).

De straten worden opnieuw ingericht en duurzaam veilig ontworpen. In Eind wordt éénrichtingsverkeer richting Baarstraat ingesteld.

Straten

De rioolrenovatie en reconstructie betreft de volgende straten:

  • Baarstraat (vanaf de landweg tot Eind)
  • Eind
  • Steegputstraat
  • Meers (vanaf de Steegputstraat tot  de Grootheggerlaan)
  • Oude Trambaan
  • Panheeldersteeg (vanaf de Oude Trambaan tot aan de Mutertlossing)

De wadi's worden aangelegd nabij de Baarstraat, de Panheeldersteeg en op een nog nader te bepalen locatie aan de Meers.

Opdelen uitvoering Baarstraat in fases

Om de wateroverlast zo snel mogelijk te verminderen heeft de gemeente daarom besloten om het project op te delen in twee fases. De eerste fase is het gedeelte Oude Trambaan – Panheeldersteeg – Eind – Baarstraat; dit gedeelte benoemen we in toekomstige communicatie als Baarstraat e.o. fase 1, ookwel Baarstraat e.o. Noord (blauwe gedeelte op kaart). Het gedeelte Eind – Meers volgt meteen daarop; in de toekomst Baarstraat e.o. fase 2, ookwel Baarstraat e.o. Zuid (groene gedeelte op kaart).

Uitvoering Eind e.o. fase 1 (Noord)

De uitvoeringswerkzaamheden zijn in volle gang. De Panheeldersteeg en de Oude Trambaan zijn zo goed als klaar en op de werkzaamheden aan de riolering van Eind en de Baarstraat lopen voorspoedig. Om de riolering achter de woningen van Baarstraat 5, 7 en 9 te verbeteren hebben we besloten om dit gedeelte van de riolering, welk nu niet in het project zit, te voorzien van een kunststof binnenbuis, zodat de riolering weer lang mee kan.

De buffer in de Steegputstraat, die overtollig regenwater opvangt voor een deel van de wijk, is al functioneel. De buffer aan de Baarstraat is momenteel in aanleg. Ook deze buffer gaat straks overtollig regenwater opvangen en terug in de grond brengen. De beide buffers worden in de komende maanden voorzien van bomen en hekwerk

De werkzaamheden duren naar verwachting nog tot januari 2021.

Door de aannemer (Bloem Infra) is aan een bewonersbrief verstuurd met daarin een toelichting op de werkwijze en volgorde. Via deze link kunt u de fasering en de omleidingen inzien.

Aanpassingen Eind e.o. fase 2 (Zuid)

In het ontwerp zijn een aantal knelpunten in het rioleringsontwerp geconstateerd. Deze knelpunten gaan we in de komende periode oplossen. Het ontwerp ten aanzien van de inrichting van de weg zullen we op een aantal details wijzigen, maar de algemene inrichting zoals de breedte van de weg, parkeerplaatsen, en trottoirs – zoals we die aan u hebben getoond – houden we in stand. Nu fase 1 in uitvoering is, hebben wij het ontwerp van de het zuidelijke gedeelte van het werk weer opgepakt. De bedoeling is om de uitvoering van fase 2 kort op fase 1 te laten aansluiten. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen voor de aannemer met betrekking tot de planning en bereikbaarheid, dan kunt u contact opnemen met dhr. Gommans (uitvoerder Bloem Infra). De gegevens van de uitvoerder en andere contactpersonen staan in de bewonersbrief.

Heeft u vragen voor de gemeente, dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Maarten Beks, via m.beks@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via 0475-852500.

Ontwerpen