HOME  |  Wonen & Leven  |  Structuurvisie Maasgouw 2030

Structuurvisie Maasgouw 2030

Het doel van de Structuurvisie Maasgouw 2030 is om een kader te scheppen voor ontwikkelingen in de toekomst op het gebied van ruimtelijke ordening. Het beleid en de ambities van de gemeente Maasgouw zijn hierin uitvoerig beschreven. De gemeenteraad heeft de Structuurvisie op 5 juli 2012 vastgesteld. Hier vindt u de directe link naar het plangebied op ruimtelijkeplannen.nl: Structuurvisie Maasgouw 2030.

Documenten