HOME  |  Wonen & Leven  |  Duurzaamheid  |  Stimuleringsregeling duurzaam thuis

Stimuleringsregeling duurzaam thuis

De Provincie Limburg wil met de regeling Duurzaam Thuis huurders en eigenaar-bewoners stimuleren om te investeren in de kwaliteit van de bestaande woning.

De Provincie Limburg maakt het mogelijk om hiervoor onder gunstige voorwaarden geld te lenen. Voor de lening komen maatregelen in aanmerking, gericht op energiebesparing, het verhogen van energieopwekking, asbestverwijdering en het vergroten van de levensloopbestendigheid van de woning.

Voor de nieuwe stimuleringslening is met diverse partijen geïnventariseerd welke verbeteringen mogelijk zijn. Dit heeft geleid tot wijzigingen in de nieuwe regeling betreffende het verbreden van de doelgroep, het uitbreiden van de maatregelenlijst, het aanpassen van het leenbedrag en het verlagen van het rentetarief.

In de digitale brochure (1,33 MB) is meer informatie over Duurzaam Thuis te lezen. Tevens kunt u de website www.limburg.nl/duurzaamthuis raadplegen voor meer informatie over de regeling.