HOME  |  Wonen & Leven  |  Veiligheid  |  Sirene

Sirene

Als de sirene gaat dreigt er gevaar. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Iedere 1e maandag van de maand worden de sirenes om 12.00 uur getest.

Hoort u de waarschuwingssirene, dan is hij dus voor u bedoeld. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen.

1. Ga naar binnen

 • Door naar binnen te gaan, loopt u zo min mogelijk gevaar. Dat geldt voor iedereen.
 • Als u buiten aan het werk bent of aan het winkelen: ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen, bijvoorbeeld een bedrijf, kantoor, winkel of huis.
 • Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding. Informeer vooraf bij uw school hoe er bij een noodsituatie wordt gehandeld.
 • Zit u in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Kan dit niet, zet dan de auto stil (motor en ventilatie uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto.
 • Geef anderen de gelegenheid bij u te schuilen.
 • Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan.

 

2. Sluit ramen en deuren

 • Een zwaar ongeval kan tot gevolg hebben dat er gevaarlijke stoffen in de lucht komen. U kunt zich daartegen beschermen door te schuilen in de woning of een ander gebouw.
 • Sluit ramen, deuren en andere openingen in uw woning. Denk ook aan tussendeuren, roosters, ontluchtingskokers, schuiven enzovoort.
 • Ga in iedere ruimte na waar buitenlucht naar binnen komt en sluit die openingen af.
 • Zet indien mogelijk de mechanische ventilatie uit (de stekker bevindt zich vaak in de meterkast of op zolder) of zet het systeem op de laagste stand.
 • Plak de afvoer van ventilatie en openingen af (met kranten of plastic).

 

3. Luister naar de rampenzender

 • Als de sirene gaat, krijgt de regionale radio de rol van officiële rampenzender, L1 Radio.
 • Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. U krijgt hier instructies en adviezen. Volg die op.
 • Voor vragen over de sirene kunt u terecht bij de gemeente.

 

4. Wanneer is het buiten weer veilig?

 • Pas als u op de rampenzender heeft gehoord dat de situatie weer veilig is.
 • Het is niet zo dat als de sirene stopt, de situatie weer veilig is.

 

Zo wordt u verder geïnformeerd

Ook na de noodsituatie geeft de overheid meer informatie via de rampenzender. Gebeurt er iets in uw buurt, luister dan naar de regionale omroep. 

U kunt zelf ook veel actuele informatie vinden op internet. Bijvoorbeeld op www.crisis.nl. Is er bij u in de buurt iets ernstigs aan de hand, maar vindt u geen actuele informatie op crisis.nl? Luister dan naar uw regionale omroep (de rampenzender) of kijk op de website van de gemeente.

De sirenetest

Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes van het waarschuwings- en alarmeringsstelsel (WAS) landelijk getest.

De sirenes geven dan om 12.00 uur een luid alarm dat ongeveer anderhalve minuut te horen is. Omdat het om een test gaat hoeft u geen actie te ondernemen.