HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Rioolrenovatie en reconstructie Thorn

Rioolrenovatie en reconstructie Thorn

De gemeente Maasgouw is in een vergevorderd stadium met de voorbereidingen en het ontwerp voor de rioolrenovatie en reconstructie van een aantal straten in Thorn. De riolering wordt vervangen door een gescheiden stelsel, waarbij regenwater afzonderlijk wordt ingezameld en afgevoerd. Hierdoor neemt  de wateroverlast in Thorn sterk  af. Het regenwater wordt zo veel mogelijk geïnfiltreerd in de ondergrond. Bij hevige buien wordt het water opgevangen in een drietal zogenoemde aan te leggen 'wadi's' (water afvoer door infiltratie).

De straten worden opnieuw ingericht en duurzaam veilig ontworpen. In Eind zal éénrichtingsverkeer richting Baarstraat worden ingesteld.

Straten

De rioolrenovatie en reconstructie betreft de volgende straten:

 • Baarstraat (vanaf de landweg tot Eind)
 • Eind
 • Steegputstraat
 • Meers (vanaf de Steegputstraat tot  de Grootheggerlaan)
 • Oude Trambaan
 • Panheeldersteeg (vanaf de Oude Trambaan tot aan de Mutertlossing)

De wadi's worden aangelegd nabij de Baarstraat, de Panheeldersteeg en op een nog nader te bepalen locatie aan de Meers.

Stand van zaken en voortgang

Inmiddels is er enige tijd verstreken sinds het ontwerp aan u is getoond. Deze tijd hebben wij gebruikt om onderzoeken te completeren, details uit te werken en een locatie te zoeken voor de wadi aan Meers. Ook zijn de wadi’s aan de Baarstraat en de Panheeldersteeg ingericht, zodat de flora & fauna niet lijdt onder de werkzaamheden.

Tijdens het uitdetailleren van het gedeelte Eind, vanaf de Oude Trambaan – Meers, zijn enkele knelpunten geconstateerd. Hierbij moet u denken aan de aanleg van een diepliggend riool in een zeer krappe omgeving.  Hiervoor zijn we actief op  zoek naar een uitvoerbaar alternatief, waarbij de risico’s op beschadiging van de aanliggende panden minimaal zijn.

Het ontwerp  van het gedeelte Oude Trambaan– Panheeldersteeg – Eind – Baarstraat is stabiel en zo goed als klaar om uitgevoerd te kunnen worden. Het ontwerp van de riolering van gedeelte Eind – Meers heeft echter nog aandacht nodig.

Opdelen uitvoering Baarstraat in fases

Om de wateroverlast zo snel mogelijk te verminderen heeft de gemeente daarom besloten om het project op te delen in twee fases. De eerste fase is het gedeelte Oude Trambaan – Panheeldersteeg – Eind – Baarstraat; dit gedeelte benoemen we in toekomstige communicatie als Baarstraat e.o. fase 1, ookwel Baarstraat e.o. Noord (blauwe gedeelte op kaart). Het gedeelte Eind – Meers volgt meteen daarop; in de toekomst Baarstraat e.o. fase 2, ookwel Baarstraat e.o. Zuid (groene gedeelte op kaart).

Uitvoering Eind e.o. fase 1 (Noord)

Recentelijk hebben we het ontwerp volledig afgerond en zijn de laatste onderzoeken uitgevoerd. Op dit moment zijn we op zoek gegaan naar een aannemer die voor de gemeente het werk gaat uitvoeren. De start van de uitvoering van de werkzaamheden wordt na de bouwvak (augustus) verwacht. Bewoners en belanghebbenden zijn op de hoogte gebracht van de aankomende werkzaamheden

Door de aannemer (Bloem Infra) is aan een bewonersbrief verstuurd met daarin een toelichting op de werkwijze en volgorde. Via deze link kunt u de fasering en de omleidingen inzien.

De aanpassingen aan de riolering en de weg gaan ongeveer 8 maanden duren, waarbij de planning grofweg verdeeld is over de diverse straten:

 • Panheeldersteeg: 17 augustus – begin september
 • Oude Trambaan (Eind – Molenweg): Eind augustus – medio oktober
 • Oude Trambaan (Molenweg – Akker): medio september -  eind oktober
 • Baarstraat (Dr. F. van den Oeverstraat – paadje achter woningen Conegondisstraat): eind september – eind oktober
 • Buffer Baarstraat, kappen bomen, ontgraven en aansluitingen riolering: half oktober – eind oktober.
 • Eind en Baarstraat (tot Dr. F. van den Oeverstraat): begin november – medio december.
 • Inrichting buffers Panheeldersteeg en Baarstraat met bomen en hekwerk etc: november – maart 2021

Aanpassingen Eind e.o. fase 2 (Zuid)

In het ontwerp zijn een aantal knelpunten in het rioleringsontwerp geconstateerd. Deze knelpunten gaan we in de komende periode oplossen. Het ontwerp ten aanzien van de inrichting van de weg zullen we op een aantal details wijzigen, maar de algemene inrichting zoals de breedte van de weg, parkeerplaatsen, en trottoirs – zoals we die aan u hebben getoond – houden we in stand. Nu fase 1 in aanbesteding en uitvoering gaat, pakken wij het ontwerp van de het zuidelijke gedeelte van het werk weer op. De bedoeling is om de uitvoering van fase 2 kort op fase 1 te laten aansluiten. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen voor de aannemer met betrekking tot de planning en bereikbaarheid, dan kunt u contact opnemen met dhr. Gommans (uitvoerder Bloem Infra). De gegevens van de uitvoerder en andere contactpersonen staan in de bewonersbrief.

Heeft u vragen voor de gemeente, dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Maarten Beks, via m.beks@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via 0475-852500.

Ontwerpen