HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Rioolrenovatie en reconstructie Thorn

Rioolrenovatie en reconstructie Thorn

De gemeente Maasgouw is gestart met de voorbereiding van een project voor de rioolrenovatie- en constructie van een aantal straten in Thorn. In het project zal de riolering worden vervangen door een gescheiden stelsel, waarbij regenwater afzonderlijk wordt ingezameld en afgevoerd. Dit regenwater wordt zo veel mogelijk geinfiltreerd in de ondergrond. Bij hevige buien wordt het water opgevangen in een drietal zogenoemde aan te leggen 'wadi's' (water afvoer door infiltratie)

De straten worden opnieuw ingericht en duurzaam veilig ontworpen. In Eind zal eenrichtingsverkeer richting Baarstraat worden ingesteld.

Straten

De reconstructie betreft de volgende straten:

  • Baarstraat (vanaf de landweg tot Eind)
  • Eind
  • Steegputstraat
  • Meers (vanaf de Steegputstraat tot  de Grootheggerlaan)
  • Oude Trambaan
  • Panheeldersteeg (vanaf de Oude Trambaan tot aan de Mutert)

De wadi's worden aangelegd nabij de Baarstraat, de Panheeldersteeg en op een nog nader te bepalen locatie aan de Meers.

Na een eerste participatieavond in november 2017 (waar de bewoners hun wensen naar de nieuwe inrichting kenbaar maakte) werd een voorlopig ontwerp opgesteld. Dit ontwerp werd op 16 april in een twee participatieavond besproken.

Presentaties

Ontwerpen