HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Rioolrenovatie en reconstructie Thorn

Rioolrenovatie en reconstructie Thorn

De gemeente Maasgouw is in een vergevorderd stadium met de voorbereidingen en het ontwerp voor de rioolrenovatie en reconstructie van een aantal straten in Thorn. De riolering wordt vervangen door een gescheiden stelsel, waarbij regenwater afzonderlijk wordt ingezameld en afgevoerd. Hierdoor neemt  de wateroverlast in Thorn sterk  af. Het regenwater wordt zo veel mogelijk geïnfiltreerd in de ondergrond. Bij hevige buien wordt het water opgevangen in een drietal zogenoemde aan te leggen 'wadi's' (water afvoer door infiltratie).

De straten worden opnieuw ingericht en duurzaam veilig ontworpen. In Eind zal éénrichtingsverkeer richting Baarstraat worden ingesteld.

Straten

De rioolrenovatie en reconstructie betreft de volgende straten:

  • Baarstraat (vanaf de landweg tot Eind)
  • Eind
  • Steegputstraat
  • Meers (vanaf de Steegputstraat tot  de Grootheggerlaan)
  • Oude Trambaan
  • Panheeldersteeg (vanaf de Oude Trambaan tot aan de Mutertlossing)

De wadi's worden aangelegd nabij de Baarstraat, de Panheeldersteeg en op een nog nader te bepalen locatie aan de Meers.

Stand van zaken en voortgang

Inmiddels is er enige tijd verstreken sinds het ontwerp aan u is getoond. Deze tijd hebben wij gebruikt om onderzoeken te completeren, details uit te werken en een locatie te zoeken voor de wadi aan Meers. Ook zijn de wadi’s aan de Baarstraat en de Panheeldersteeg ingericht, zodat de flora & fauna niet lijdt onder de werkzaamheden.

Tijdens het uitdetailleren van het gedeelte Eind, vanaf de Oude Trambaan – Meers, zijn enkele knelpunten geconstateerd. Hierbij moet u denken aan de aanleg van een diepliggend riool in een zeer krappe omgeving.  Hiervoor zijn we actief op  zoek naar een uitvoerbaar alternatief, waarbij de risico’s op beschadiging van de aanliggende panden minimaal zijn.

Het ontwerp  van het gedeelte Oude Trambaan– Panheeldersteeg – Eind – Baarstraat is stabiel en zo goed als klaar om uitgevoerd te kunnen worden. Het ontwerp van de riolering van gedeelte Eind – Meers heeft echter nog aandacht nodig.

Opdelen uitvoering Baarstraat in fases

Om de wateroverlast zo snel mogelijk te verminderen heeft de gemeente daarom besloten om het project op te delen in twee fases. De eerste fase is het gedeelte Oude Trambaan – Panheeldersteeg – Eind – Baarstraat; dit gedeelte benoemen we in toekomstige communicatie als Baarstraat e.o. fase 1, ookwel Baarstraat e.o. Noord (blauwe gedeelte op kaart). Het gedeelte Eind – Meers volgt meteen daarop; in de toekomst Baarstraat e.o. fase 2, ookwel Baarstraat e.o. Zuid (groene gedeelte op kaart).

Uitvoering Eind e.o. fase 1 (Noord)

Recentelijk hebben we het ontwerp volledig afgerond en zijn de laatste onderzoeken uitgevoerd. Op dit moment zijn we op zoek gegaan naar een aannemer die voor de gemeente het werk gaat uitvoeren. De start van de uitvoering van de werkzaamheden wordt na de bouwvak (augustus) verwacht.

De aannemer informeert u voorafgaand aan de werkzaamheden over de planning en de volgorde van de werkzaamheden. Indien de maatregelen in het kader van het Coronavirus het toelaten wordt er een informatieavond gehouden om u voor te stellen aan de aannemer en u te informeren over de planning en volgorde van de werkzaamheden en de consequenties voor de bereikbaarheid van uw woning. Indien een informatieavond niet is toegestaan zullen wij u verder informeren hoe u vragen kunt stellen over de werkzaamheden.

Aanpassingen Eind e.o. fase 2 (Zuid)

In het ontwerp zijn een aantal knelpunten in het rioleringsontwerp geconstateerd. Deze knelpunten gaan we in de komende periode oplossen. Het ontwerp ten aanzien van de inrichting van de weg zullen we op een aantal details wijzigen, maar de algemene inrichting zoals de breedte van de weg, parkeerplaatsen, en trottoirs – zoals we die aan u hebben getoond – houden we in stand. Nu fase 1 in aanbesteding en uitvoering gaat, pakken wij het ontwerp van de het zuidelijke gedeelte van het werk weer op. De bedoeling is om de uitvoering van fase 2 kort op fase 1 te laten aansluiten. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de nieuwe projectleider, Maarten Beks, via m.beks@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via 0475-852500.

Presentaties

Ontwerpen