HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Rioolreconstructie en renovatie Wilhelminalaan Thorn

Rioolreconstructie en renovatie Wilhelminalaan Thorn

Rioolreconstructie en renovatie Wilhelminalaan Thorn

De uitvoering van de vervanging van de riolering en de herinrichting van de Wilhelminalaan is voor het grootste gedeelte afgerond. De gehele riolering is vervangen door een gescheiden stelsel, waarbij regenwater afzonderlijk wordt ingezameld en afgevoerd. Dit regenwater wordt zo veel mogelijk geïnfiltreerd in de ondergrond. Tot aan de Parrenhof is de straat opnieuw en duurzaam veilig ingericht.

Parrenhof

De bouw van de woningen is in volle gang. Een deel van de Wilhelminalaan (tussen de Ittervoorterweg en de ingang van de Parrenhof) is nog niet te voorzien van de bestrating zoals in het ontwerp staat getekend. Nieuwe klinkers lijden namelijk veel onder vrachtverkeer dat tijdens de bouw van de woningen van dit stukje weg gebruik maakt. Daarom is in dit gedeelte van de Wilhelminalaan tijdelijk nog asfalt aangebracht. Op het moment dat de bouwwerkzaamheden aan de eerste woningen op de Parrenhof gereed is, wordt het laatste gedeelte van de Wilhelminalaan voorzien van nieuwe bestrating. De exacte datum wanneer deze werkzaamheden gaan plaatsvinden is nog niet bekend.

Ontwerp

Andere documenten

In onderstaande bijlage hebben we de fasering van de werkzaamheden opgenomen. Over de exacte startdata van de faseringen houden wij u via bewonersbrieven en deze website op de hoogte.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de projectleider, Maarten Beks, via m.beks@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via 0475 - 85 25 00