HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Rioolreconstructie en renovatie Wilhelminalaan Thorn

Rioolreconstructie en renovatie Wilhelminalaan Thorn

De uitvoering van de vervanging van de riolering en de herinrichting van de Wilhelminalaan is in volle gang. In dit project wordt de riolering vervangen door een gescheiden stelsel, waarbij regenwater afzonderlijk wordt ingezameld en afgevoerd. Dit regenwater wordt zo veel mogelijk geïnfiltreerd in de ondergrond. De straat wordt opnieuw ingericht en is duurzaam veilig ontworpen.

Stand van zaken op 21 november 2019

Fase 2 is al ver gevorderd. De riolering is voor dit gedeelte aangelegd en aangevuld. Vanaf week 48 (25 november) wordt begonnen met het straatwerk. We beginnen dan vanaf de Hoogstraat. Hieronder is de meest recente bewonersbrief te lezen. In deze brief wordt de voortgang en de planning voor de komende weken toegelicht.

Parrenhof

De bouw van de woningen op de Parrenhof start vanaf 2 december. Daarom heeft de gemeente besloten om een deel van de Wilhelminalaan (tussen de Ittervoorterweg en de ingang van de Parrenhof) nog niet te voorzien van de bestrating zoals in het ontwerp staat getekend. Nieuwe klinkers lijden namelijk veel onder vrachtverkeer dat tijdens de bouw van de woningen van dit stukje weg gebruik maakt. Daarom wordt in dit gedeelte van de Wilhelminalaan tijdelijk nog asfalt aangebracht. Als de Parrenhof gereed is, wordt het asfalt weer vervangen door de bestrating zoals in het ontwerp is getekend.

Ontwerp

Andere documenten

In onderstaande bijlage hebben we de fasering van de werkzaamheden opgenomen. Over de exacte startdata van de faseringen houden wij u via bewonersbrieven en deze website op de hoogte.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de projectleider, Maarten Beks, via m.beks@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via 0475 - 85 25 00