HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Rioolreconstructie en renovatie Wilhelminalaan Thorn

Rioolreconstructie en renovatie Wilhelminalaan Thorn

De gemeente Maasgouw is gestart met de voorbereiding van het project rondom de rioolrenovatie- en reconstructie van de Wilhelminalaan in Thorn. In dit project zal de riolering worden vervangen door een gescheiden stelsel, waarbij regenwater afzonderlijk wordt ingezameld en afgevoerd. Dit regenwater wordt zo veel mogelijk geïnfiltreerd in de ondergrond.

De straat wordt opnieuw ingericht en duurzaam veilig ontworpen.

Na een eerste participatieavond in juli 2018 (waar de bewoners hun wensen naar de nieuwe inrichting kenbaar maakte) werd een voorlopig ontwerp opgesteld. Dit ontwerp werd op 17 september 2018 op een tweede participatieavond besproken.

Op basis van de input op de tweede participatieavond hebben we het ontwerp voor Wilhelminalaan definitief kunnen maken.

De Wilhelminalaan krijgt met dit ontwerp een flinke opfrisbeurt. Het gemaakte ontwerp komt tegemoet aan de wensen die zijn kenbaar gemaakt. Naar onze verwachting zal het nieuwe ontwerp een plezierig woonklimaat opleveren. We gaan nu verder met de bestek voorbereiding en verwachten begin 2019 het werk te kunnen aanbesteden.

Ten aanzien van de uitvoering worden de bewoners te zijner tijd schriftelijk op de hoogte gebracht. Onderaan deze pagina kunt u de definitieve tekening inzien.