HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Rioolreconstructie en renovatie Wilhelminalaan Thorn

Rioolreconstructie en renovatie Wilhelminalaan Thorn

De gemeente Maasgouw is gestart met de voorbereiding van het project rondom de rioolrenovatie- en reconstructie van de Wilhelminalaan in Thorn. In dit project zal de riolering worden vervangen door een gescheiden stelsel, waarbij regenwater afzonderlijk wordt ingezameld en afgevoerd. Dit regenwater wordt zo veel mogelijk geïnfiltreerd in de ondergrond.

De straat wordt opnieuw ingericht en is duurzaam veilig ontworpen.

Het is alweer even geleden dat we u geïnformeerd hebben over de stand van zaken rondom de uitvoering van de Wilhelminalaan. In die tussentijd zijn in het voorjaar de laatste aanpassingen gedaan aan de kabels en leidingen in de straat. Op 2 september starten we met de uitvoering van de werkzaamheden voor de herinrichting van de straat. We verwachten dat de werkzaamheden rond de kerst zijn afgerond.

Informatieavond

De aanbesteding van de Wilhelminalaan is voltooid. Om u te informeren over de planning, de aanpak en de bereikbaarheid tijdens de uitvoering, is er een informatieavond gepland op 27 augustus, van 19.30 tot 21.00 uur houden in Zaal Aod Thoear, Steegputstraat 4. U kunt tussen 19.30 uur en 21.00 uur zelf uw tijdstip kiezen en uw vragen stellen.

Ontwerp

Andere documenten

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de projectleider, Maarten Beks, via m.beks@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via 0475 - 85 25 00