HOME  |  Wonen & Leven  |  Riolering  |  Rioolverstopping

Rioolverstopping

Het water uit een toilet, douche en keuken loopt door het riool. Dit kan verstopt raken als er grote voorwerpen of vochtige wegwerpdoekjes (zoals vochtig toiletpapier) worden weggespoeld. Alles wat in de keuken door het zeefje in de spoelbak kan, mag in het riool zolang het maar geen schadelijke stoffen bevat. Chemicaliën zoals verf, medicijnen en chemisch afval worden vaak niet afgebroken waardoor ze ongezuiverd naar sloten en beken gaan.

De plek van de verstopping

Probeer eerst de verstopping te verhelpen met behulp van een ontstopper of met ontstoppingsmiddel. Als dit niet werkt, moet u de plek van de verstopping opsporen. We adviseren u dan het ontstoppingsstuk vrij te graven. Het ontstoppingsstuk is de overgang van het riool op uw perceel naar het hoofdriool van de gemeente. U moet zelf op uw eigen terrein het ontstoppingsstuk vrij graven. Het is mogelijk dat het ontstoppingsstuk niet op uw eigen terrein ligt, maar op gemeentelijk gebied. Wij raden u dan aan om op eigen terrein bij de perceelgrens de leiding aan de bovenzijde te openen. Het is niet toegestaan om in openbaar gebied het ontstoppingsstuk te ontgraven of de leiding bloot te leggen. Dit om risico aan schade aan kabels en leidingen te vermijden.

Verstopping op uw eigen terrein

De verstopping ligt op uw terrein als er geen water in het ontstoppingsstuk of in de leiding staat. Wij kunnen u dan helaas niet verder helpen. We adviseren dan om professioneel bedrijf in te schakelen.

Verstopping op gemeentelijk terrein

Staat er wel water in het ontstoppingsstuk of in de leiding, dan zit de verstopping in het gemeentelijke riool. Neem dan contact op met de gemeente via de meldlijn (0475) 85 25 00. Dit kan ook buiten kantooruren, luister hiervoor het antwoordapparaat af. De gemeente neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. Medewerkers van de buitendienst komen de verstopping verhelpen. De kosten hiervan zijn dan voor de gemeente. Als u zelf een verstopping aan gemeentelijke zijde van het riool laat verhelpen door een bedrijf, zonder toestemming van de gemeente, dan zal de gemeente de door u gemaakte kosten niet vergoeden.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de rioolbeheerders van team Civiel via (0475) 85 25 00.