HOME  |  Wonen & Leven  |  Riolering  |  Nieuwe rioolaansluiting

Nieuwe rioolaansluiting

Een rioolaansluiting kunt u via het digitale formulier aanvraag rioolaansluiting aanvragen. Op deze manier kunnen wij u verder helpen met het aansluiten op het riool.   

De procedure

Nadat wij het aanvraagformulier en de benodigde documenten hebben ontvangen, sturen wij binnen 2 weken een acceptatieformulier op met daarbij een opgave van de kosten. Als u akkoord gaat met betaling van de kosten, kunt u het ingevulde acceptatieformulier ondertekend terug sturen. Na ontvangst van het formulier zorgt de gemeente binnen 3 weken voor realisering van de rioolaansluiting tot aan de perceelgrens.

De gemeente plaatst vóór de erfgrens, op uw terrein, een ontstoppingsstuk. Aansluiting op eigen terrein, vanaf het ontstoppingsstuk naar de woning/het gebouw, kunt u zelf realiseren. Laat team Civiel van de gemeente weten wanneer u klaar bent. Wij komen dan de aansluiting controleren. Hierbij is het belangrijk dat de aansluiting vrij toegankelijk is. Geadviseerd wordt de sleuf waarin de aansluiting ligt open te laten.

Wat wij nodig hebben om u te helpen

Voordat u begint met het invullen van het aanvraagformulier is het belangrijk dat u de volgende benodigde documenten (digitaal) klaar heeft staan:

  • een situatieschets: deze schets laat duidelijk de ligging van de woning/het gebouw ten opzichte van de weg zien;
  • een rioleringsplan: dit plan laat duidelijk zien waar de perceelleidingen zich bevinden, wat de diameter is en van welk materiaal de leiding(en) is/zijn gemaakt.

Zonder deze documenten kunnen wij u helaas niet verder helpen. U kunt deze documenten ook per post indienen. Het rioolaansluitformulier zelf kunt u alleen digitaal indienen.

De vereiste technische specificaties

Als u een aansluiting voor een woning aanvraagt, mag de diameter van de perceelleiding niet groter zijn dan 125 mm. In alle gevallen geldt dat de globale aansluitdiepte (bovenkant buis) op de erfgrens 70 cm onder maaiveld moet zijn.

Vastleggen locatie aansluiting

We adviseren u de locatie van het ontstoppingsstuk goed vast te leggen. U kunt dan makkelijk het ontstoppingsstuk terug vinden in het geval van een verstopping.