HOME  |  Wonen & Leven  |  Riolering  |  Gemeentelijk rioleringsplan

Gemeentelijk rioleringsplan

Het Gemeentelijke rioleringsplan (GRP) Maasgouw en het Waterketenplan (WKP) Limburgse Peelen vormen gezamenlijk het beleid voor waterbeheer in de gemeente Maasgouw. Hier kunt u dit plan downloaden.

Het Waterketenplan gaat in op het gezamenlijk beheer van de waterketen als een geheel. Dat plan beschrijft de gezamenlijke ambities, de uitgangspunten en het actieprogramma welke invulling geven aan de samenwerking. Het plan is gericht op verhoging van de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid en verlaging van de kosten binnen de waterketen.

Het GRP gaat in op lokale mogelijkheden en verwachtingen. Het is een vertaling van de gezamenlijke richting uit het waterketenplan, aangevuld met onze specifieke kenmerken, eisen en ambities. Het geeft invulling aan de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Het beschrijft wat we gedaan hebben, wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. 

Downloads