HOME  |  Wonen & Leven  |  Rijbewijs en uittreksels

Rijbewijs en uittreksels

Rijbewijs

Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis.

Uittreksel persoonsgegevens

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms hebt u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

Bewijs van in leven zijn

Een schriftelijke verklaring dat u in leven bent.

Uittreksel of afschrift burgerlijke stand

Enkele rechtsfeiten in uw leven (geboorte, huwelijk, overlijden) worden door de gemeente vastgelegd. Soms heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of anders een uittreksel (beperkte inhoud) nodig.

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. Dit bewijs hebt u bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

Onderhandse machtiging

Indien u niet in staat bent om persoonlijk langs te komen, bestaat er de mogelijkheid om een onderhandse machtiging af te geven.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.