HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Reconstructie Veestraat en omgeving in Linne

Reconstructie Veestraat en omgeving in Linne

Gemeente Maasgouw gaat de Veestraat en omgeving in Linne reconstrueren op het gebied van riolering, verharding en groen. Dit betekent in grote lijnen vernieuwing van het gemeentelijk rioolstelsel en een algehele renovatie van wegen, loopstroken, parkeerstroken en groenstroken. Ook het afkoppelen van regenwater is een wezenlijk onderdeel van de reconstructie.

Straten

De reconstructie betreft de volgende straten:

  • Veestraat : gedeelte vanaf rotonde Rijksweg tot aan de Groenstraat
  • Groenstraat: gedeelte vanaf de Veestraat tot aan De Steg
  • Nieuwe Markt: gedeelte vanaf de Veestraat tot aan de Visserstraat

Op afgelopen 20 december is het plan tijdens een informatieavond technisch toegelicht. De aanwezigen hebben op deze avond de gelegenheid gehad tot het stellen van vragen en/of het doen van suggesties.

Plan ter inzage

Met ingang van donderdag 1 februari ligt het plan gedurende 2 weken (tot en met woensdag 14 februari 2018) voor iedereen ter inzage. U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Ook kunt u het inzien in de tijdelijke huisvesting van het gemeentehuis, Kruisweg 32 Maasbracht, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op dinsdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie

Wenst u tijdens de inzageperiode een nadere toelichting op de plannen, maak dan een afspraak met Lowie Eijkelhardt, afdeling Beheer, telefoonnummer (0475) 85 25 00.