HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Reconstructie Hoofdstraat en omgeving te Maasbracht

Reconstructie Hoofdstraat en omgeving te Maasbracht

De gemeente Maasgouw is voornemens om de riolering in de Hoofdstraat, de Kloosterstraat en de Kromstraat te vervangen. Tegelijkertijd krijgen de Hoofdstraat, Kloosterstraat en Kromstraat een nieuwe inrichting. De Battenweg en de Haverkamp krijgen ook een aangepaste inrichting.

Informatieavond

Om inzicht te krijgen in de wensen en aandachtspunten in de straten Hoofdstraat, Kloosterstraat en Kromstraat is er een informatieavond gehouden (dinsdag 25 juni jl.) in Cultureel Centrum De Spil.

Presentatie beginspraak Hoofdstraat e.o. (pdf, 973 kB)

Inspraak

Als gemeente hechten wij er veel waarde aan dat de bewoners en ondernemers van de straten inspraak hebben in de toekomstige inrichting van de wegen; u woont en werkt immers in deze straat.

Tijdens deze informatieavond zijn wij als gemeente met u in gesprek gegaan over de toekomstige situatie van de Hoofdstraat, Kloosterstraat en de Kromstraat. Daarnaast is u een doorkijk gegeven in de omvang van het project, omdat deze niet alleen uw straten betreft.

Wij hadden tijdens de informatieavond geen ontwerp beschikbaar, alleen ideeën hoe wij de wegen opnieuw vorm willen geven. De vragen, verzoeken en wensen zijn door ons genoteerd en aan het ingenieursbureau gegeven om te verwerken in het ontwerp.

Ontwerp

Op dit moment worden de vragen, verzoeken en wensen zoveel mogelijk in het ontwerp ingebracht. Op het moment dat een eerste ontwerp gereed is, organiseren we wederom een informatieavond. Tijdens deze avond geven wij toelichting of wij uw vragen, verzoeken en wensen hebben kunnen invullen en zo ja, om te toetsen of wij deze juist hebben begrepen. Voor deze informatieavond ontvangt u te zijner tijd een brief.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de projectleider, Maarten Beks, via m.beks@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via 0475-852500