HOME  |  Wonen & Leven  |  Werk in uitvoering  |  Reconstructie gedeelte Molenweg

Reconstructie gedeelte Molenweg

De gemeente Maasgouw is voornemens om het gedeelte van de Molenweg (Zuidsingel t/m rotonde Sint Joosterweg) te reconstrueren op gebied van riolering en verharding.

Dit betekent in grote lijnen vernieuwing van het gemeentelijk rioolstelsel en een algehele renovatie van wegen, loopstroken, parkeerstroken en groenstroken. Ook het afkoppelen van het regenwater zal een wezenlijk onderdeel van de reconstructie zijn. Ook wordt er gekeken naar het verbeteren van de aansluitingen van de fietspaden St. Joosterweg op de rotonde Kruisweg.

Op afgelopen 4 december  is de 2e informatieavond geweest over het project. Tijdens deze avond hebben wij de bewoners in de gelegenheid gesteld het conceptplan nader in te zien. Daarnaast hebben we de bewoners ook het projectgebied in 3D laten zien middels een 3D visualisatie.