HOME  |  Wonen & Leven  |  Projecten

Projecten

 • Bosserhofsveld, Maasbracht

  Aanzicht kavels Bosserhofsveld

  Aan de zuidrand van Maasbracht wordt het nieuwbouwplan “Bosserhofsveld” gerealiseerd. Een unieke kans om landelijk te wonen op een centraal gelegen plek in Limburg!

 • Expeditie Maasgouw

  Logo Expeditie Maasgouw

  Hoe weten we nog beter wat er leeft bij onze inwoners en ondernemers, en wat is er nodig om de welvaart en het welzijn in onze gemeente te behouden of te verhogen? Om een antwoord op deze vragen te vinden, startte de gemeente 'Expeditie Maasgouw'. Luisteren naar het onbekende dat leeft in de straat, op het plein, in huis. Een persoonlijk verhaal, een onbekend talent, een klacht of een ongekend idee. We zijn op zoek naar alles dat ons kan helpen ons werk anders en nog beter te doen. Gaat u met ons mee?

 • Kavel te koop Schoolstraat Thorn

  In het witte stadje is een mooie hoekkavel te koop op loopafstand van het historische centrum.

 • Onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

  Gemeente Maasgouw treedt actief op tegen onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. Dit omdat het bewonen van recreatiewoningen op grond van de geldende bestemmingsplannen verboden is. Recreatiewoningen mogen slechts worden gebruikt ten behoeve van recreatieve doeleinden.

 • Reutsdael, Heel

  Overzichtsfoto Reutsdael

  Aan de rand van het historische kerkdorp Heel wordt het woningbouwproject Reutsdael gerealiseerd. Het plan maakt bouwen naar eigen inzicht mogelijk. Een unieke kans om landelijk te wonen op een centraal gelegen plek in Limburg. De (middel)grote kavels bieden ruimte voor vrijstaande woningen die aan persoonlijke wensen kunnen worden aangepast.

 • Zonnepanelen voor particulieren en MKB

  Dak met zonnepanelen

  Door zonnepanelen op het dak van uw woning of bedrijfspand te plaatsen kunt u op eenvoudige wijze zelf energie opwekken. U maakt minder energiekosten én levert een positieve bijdrage aan het milieu. Veel mensen zien echter op tegen de hoge investeringskosten en de hoeveelheid regelwerk. Als gemeente gaan wij u daarbij een helpende hand uitsteken, door inwoners en kleine bedrijven die een kleinverbruikersaansluiting hebben, te helpen bij de aanschaf van zonnepanelen. 

 • Een impuls voor Wessem

  Als gemeente vinden we het belangrijk dat élke kern goede gemeenschappelijke gebouwen heeft. Waar onze inwoners kunnen sporten, muziek maken of gewoon elkaar ontmoeten. Dit draagt bij aan de leefbaarheid in het dorp.

 • Gebiedsvisie Domein Stevensweert

  De gebiedsvisie Stevensweert is het raamwerk voor de ontwikkeling van een groot en divers gebied (tussen het beschermd stads- en dorpsgezicht van Stevensweert en Porta isola) waarin veel verschillende partijen een rol spelen.

 • Maasresidence Thorn

  Plattegrond Maasresidence Thorn

  Aan de Grootheggerplas tussen Thorn en Wessem wordt een nieuw vakantiepark gebouwd met als naam Maasresidence Thorn. Het gebied is in eigendom van Le Village Blanc Thorn en wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar Arcus Zuid. Het projectplan voorziet in de bouw van 300 recreatiewoningen, 60 recreatieappartementen, een centrumgebouw met centrale voorzieningen, sport- en spelvoorzieningen (indoor- en outdoor) een jachthaven en een hotel. Ook het clubgebouw en de haven van de zeilclub Thorn wordt in het plan ingepast.

 • Regenwater afkoppelen Reutsberg

  In de Sportparklaan en in de Boslaan in Heel is al jarenlang sprake van waterhinder en in extremere regensituaties ook van wateroverlast en mogelijk ook schade in particuliere woningen. Bij hevige neerslag kan de riolering de aanvoer van alle water niet verwerken. Wanneer het gemeentelijk riool volledig is gevuld komt het overtollige water uit de wijk tot afstroming. Dit water verzamelt zich uiteindelijk in de Sportparklaan en de Boslaan.

 • Verbouwing van het gemeentehuis

  Verbouwing gemeentehuis

  Het gemeentehuis in Maasbracht wordt dit jaar verbouwd. De werkzaamheden starten in april. Vanwege de omvang van de werkzaamheden kan het gemeentehuis tijdens de verbouwing niet gebruikt worden. Daarom wordt er een tijdelijke huisvesting gerealiseerd. In de tijdelijke huisvesting vindt ook de dienstverlening plaats.