HOME  |  Wonen & Leven  |  Peuterspeelzaal/Kinderopvang

Peuterspeelzaal/Kinderopvang

Om werk en kinderen te kunnen combineren is kinderopvang een mogelijkheid. Er zijn verschillende vormen van kinderopvang: een kinderdagverblijf, een gastoudergezin, buitenschoolse opvang. Ouders krijgen een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Voorwaarde is wel dat het gaat om geregistreerde kinderopvang.

Landelijk Register Kinderopvang

Alle kindercentra en gastouderbureaus die in het Landelijk Register Kinderopvang (LKR) vermeld staan, worden regelmatig in opdracht van de gemeente beoordeeld op kwaliteit. Hiervoor bezoekt de GGD alle gastouderbureaus en kindercentra jaarlijks om te kijken of ze voldoen aan de wettelijke eisen. Indien dit niet het geval is, moet het kindercentrum of gastouderbureau de deuren sluiten. Hier kunt u het Landelijk Register Kinderopvang online inzien.

Peuterprogramma's

Sinds 1 juli 2013 organiseren de kinderopvangorganisaties in de gemeente Maasgouw de peuterprogramma’s. Peuterprogramma’s hebben als doel om op een speelse manier de ontwikkeling van peuters (2 tot 4-jarigen) te stimuleren als voorbereiding op de basisschool.

In plaats van het subsidiëren van een peuterspeelzaal als voorziening, verstrekt de gemeente een kindgerichte subsidie aan de kinderopvangorganisaties om de deelname van peuters van 2 tot 4 jaar aan het peuterprogramma mogelijk te maken. Een overzicht van de kinderopvangorganisaties in de gemeente Maasgouw vindt u hier: Overzicht kinderopvangorganisaties (pdf - 107 kb).

Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)

VVE is voor peuters en kleuters die door allerlei omstandigheden meer begeleiding nodig hebben. Kinderen met een VVE-indicatie worden spelenderwijs begeleid, zodat ze een goede start kunnen maken met de schoolse vaardigheden in groep 3. Op die manier ontstaat een doorgaande lijn van peuterprogramma naar groep 1-2 en vervolgens naar groep 3. Uitgangspunt is vroegtijdig signaleren en passende begeleiding bieden. De kinderopvangorganisaties, schoolbesturen, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) en de gemeente Maasgouw hebben een Convenant VVE (pdf - 435 kb) gesloten. In het convenant zijn de samenwerkingsafspraken tussen alle partijen vastgelegd.

Meer informatie over peuterprogramma’s en VVE in Maasgouw vindt u in de Folder Kinderprogramma en VVE. Download de Folder Kinderprogramma en VVE (pdf - 540 kb).

Kosten

Uw eigen bijdrage is afhankelijk van het feit of u wel of geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.

  • Recht op Kinderopvangtoeslag:

Hebt u recht op kinderopvangtoeslag, dan bekostigt u daarmee het peuterprogramma in de kinderopvang. Uw eigen bijdrage is daarmee inkomensafhankelijk.

  • Geen recht op Kinderopvangtoeslag:

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan bekostigt de gemeente grotendeels het peuterprogramma voor uw peuter gedurende 40 weken, 2 dagdelen per week, rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie. U betaalt een eigen bijdrage die niet inkomensafhankelijk is.

Heeft uw kind een indicatie van de Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) voor een intensiever programma (VVE) dan kunt u in aanmerking komen voor bekostiging van het peuterprogramma gedurende 4 dagdelen per week. Voor deze bekostiging komt u alleen in aanmerking als u woonachtig bent in de gemeente Maasgouw en uw kind gedurende 2 dagdelen (of 4 bij een indicatie voor een intensiever programma) deelneemt aan een peuterprogramma in de gemeente.

Meer informatie over de bekostiging van de peuterprogramma’s vindt u in de Deelverordening peuterprogramma 2020.

Informatie voor schippers

Ook als uw zoon of dochter niet regelmatig kan deelnemen aan het peuterprogramma vanwege het varende bestaan, is hij/zij welkom in één van de kinderopvangorganisaties in Maasgouw wanneer u met uw schip in de haven van Maasbracht verblijft. U kunt dan met een kinderopvangorganisatie naar keuze afspraken maken over een flexibel contract. Neem voor meer informatie contact met ons op.