HOME  |  Wonen & Leven  |  Ophaaldagen afval

Ophaaldagen afval

Eventuele wijzigingen afvalinzameling i.v.m. coronavirus

Reinigingsdienst Maasland doet er alles aan om de afvalinzameling zoveel mogelijk normaal te laten verlopen. Ook deze organisatie heeft met meer ziekmeldingen te maken. Als hierdoor wijzigingen zijn in de afvalinzameling, wordt u geïnformeerd via de gratis app AfvalWijzer en via de website www.rdmaasland.nl.

Uw afvalkalender

U kunt uw afvalkalender inzien en printen via www.mijnafvalwijzer.nl. Via deze website krijgt u uw persoonlijke afvalinformatie door uw postcode en huisnummer in te toetsen. U krijgt vervolgens de inzameldagen voor uw adres te zien van de verschillende afvalsoorten. 

App Mijn Afvalwijzer

Er is ook een mobiele versie van uw afvalkalender via de app MijnAfvalwijzer. Deze app is gratis beschikbaar voor iOs of Android via uw app-store.  

Ophalen huishoudelijk afval

  • Huishoudelijk afval wordt elke twee weken opgehaald. De GFT-afval wordt in de ene week opgehaald en restafval in de andere week.
  • Voor de vaste jaarlijkse afvalstoffenheffing wordt de restafvalcontainer (grijs) 14 keer geledigd en de GFT-container (groen) 26 keer. Indien de container(s) vaker worden geleegd, wordt per lediging betaald.
  • De containers zijn voorzien van een chip die registreert wanneer ze zijn leeggemaakt.
  • Op de website van de BSGW vindt u de actuele tarieventabel.

Meer informatie over huishoudelijk afval vindt u op de pagina Huishoudelijk afval

Uw GFT vaker laten ophalen zónder extra kosten

We moeten zuinig zijn met onze grondstoffen. Daarom is het belangrijk dat we zoveel mogelijk hergebruiken. Uit een analyse van ons restafval is gebleken dat 42% van ons restafval uit GFT bestaat. Terwijl GFT juist een afvalstroom is die we goed kunnen hergebruiken. Om te stimuleren dat het GFT-afval zoveel mogelijk in de juiste container terecht komt, kunt u uw GFT-container 26 keer per jaar laten ledigen. Het restafval kunt u 14 keer per jaar laten leegmaken.

Containers

Wilt u een beschadiging van uw container doorgeven, uw container omwisselen of een nieuwe container laten plaatsen? Vul dan dit formulier in op de website van Reinigingsdienst Maasland. Hier vindt u meer informatie over containers

Vragen?

Met vragen over containers kunt u terecht bij de gemeente via (0475) 85 25 00. 

Zet uw container tijdig buiten

Zorg ervoor dat de container om 07.30 uur buiten staat. Dan weet u zeker dat uw afval wordt opgehaald. 

Meer informatie 

Kijk hier voor meer informatie over: 

Aanvraagformulier Vrijstelling extra kosten afvalheffing

Inwoners die om medische redenen bovengemiddeld veel afval hebben, kunnen vrijstelling krijgen voor de kosten van de extra ledigingen van de restcontainer (grijs). Vrijstelling kan worden aangevraagd bij de BsGW, via www.bsgw.nl.